Z posledního čísla

Vybrané články

Adheze po myomektomii: možnosti prevence

MUDr.Kristýna Kubínová, doc.MUDr.Michal Mára, CSc., doc.MUDr.David Kužel, CSc.

Úvod: Myomektomie je zlatým standardem léčby myomů u žen plánujících graviditu. Je však spojena s vysokým rizikem vzniku sekundárních, tzv. de-novo, adhezí. Mezi možnosti prevence vzniku adhezí patří šetrná chirurgická technika a využití antiadhezivních prostředků. Materiál a metodika: Analýza dat z našeho pracoviště a literárních zdrojů. Provedli jsme 27 second-look laparoskopií po laparoskopické (LM, 21 pacientek) nebo otevřené (OM, 6 žen) myomektomii, při níž byl na oblast děložní sutury aplikován gel se 100% kyselinou hyaluronovou. Při second-look laparoskopii byly hodnoceny rozsah a kvalita adhezí a stanoveno modifikované skóre Americké společnosti pro fertilitu (mAFS). Výsledky: U pacientek po LM se v 5 % vyskytly adheze masivní, v 66 % jemné a 29 % pacientek nemělo adheze žádné. Průměrné skóre mAFS bylo v této skupině 0,86. Ve skupině žen po OM se ve 100 % případů v oblasti předchozí myomektomie vyskytovaly masivní adheze a průměrné skóre mAFS bylo 4,33. Závěr: První zkušenosti s aplikací gelu kyseliny hyaluronové naznačují efektivitu této látky po laparoskopické myomektomii.

Termické lézie v laparoskopickej chirurgii

MUDr.Marek Šoltés, PhD., MUDr.Peter Pažinka, PhD., prof.MUDr.Jozef Radoňak, CSc.

Úvod: Vysokoenergetické zdroje v laparoskopickej chirurgii predstavujú potenciálne riziko pre vznik termických lézií. Napriek technologickému vývoju a zvýšenej edukácii chirurgov sú tieto komplikácie stále aktuálnym medicínskym a právnym problémom. Materiál a metodika: Analýza prospektívne vedenej databázy laparoskopických výkonov. Výsledky: V súbore 3 157 laparoskopických operácií sme zaznamenali 2 prípady termického poranenia (0,06 %). Obe lézie vznikli pri použití monopolárnej elektrokoagulácie rôznymi mechanizmami – priamym vedením cez naložený titánový klip a priamym poškodením mimo zorné pole operatéra pri porušenej izolácii inštrumentu. Klinická manifestácia bola v dôsledku vzniku koagulačnej nekrózy oneskorená (5.– 7. pooperačný deň). Záver: Hoci moderné hemostatické technológie sú konštruované ako bezpečné, nedisponujú zatiaľ mechanizmami vylučujúcimi vznik termického poškodenia.

Artroskopická rekonstrukce rotátorové manžety

MUDr.Pavel Přikryl, MUDr.Mohibulah Rafi, MUDr.Jiří Selucký

Artroskopie je moderní metodou ošetření kloubních struktur a možnosti ošetření patologických nálezů artroskopicky se stále rozšiřují. V oblasti ramene je tento posun díky vývoji rekonstrukčních technologií velice rychlý a tak je dnes již běžné kvalitní ošetření ruptury rotátorové manžety ramene artroskopicky. Abychom dosáhli dobrého funkčního výsledku, je třeba pochopit etiologii vzniku trhliny rotátorové manžety a zvolit optimální technologii k její nápravě. Artroskopicky jsme schopni odstranit příčinu trhliny a také její pevnou a funkční reinzerci na velký hrbol hlavice humeru. Rekonstrukce této šlachy musí být navíc tak pevná, aby dovolovala alespoň pasivní rehabilitaci plného rozsahu pohybu ramene během několika dní od operace. Dříve doporučovaná imobilizace ramene po rekonstrukci totiž vedla ke vzniku nežádoucích srůstů a tedy omezení rozsahu pohybu.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.