Symptomy u roztroušené sklerózy a možnosti jejich řešení


Horáková D. a kol.

Publikace byla připravena s cílem postihnout nejčastěji se vyskytující okruhy problémů, se kterými se denně pacienti s roztroušenou sklerózou potýkají. V této publikaci je zpracována problematika poruch chůze a spasticity s možnostmi rehabilitačního ovlivnění, poruchy rovnováhy se základní diferenciálně diagnostickou rozvahou, oblast neuropsychiatrických problémů a pohled psychologa s doporučením psychoterapeutické podpory a závěrečná oblast častých sfinkterových obtíží. Články jsou psány prakticky s popisem hlavních symptomů, možností diagnostiky a kvantifikace tíže postižení a doporučením terapeutických možností. Po prostudování jednotlivých kapitol by měl čtenář získat základní orientaci v této problematice s lepším pochopením komplexní problematiky roztroušené sklerózy.

A5 (148 x 210), 64 str., hmotnost: 0.10 kg

ISBN:978-80-7471-171-8


Na objednávku

Naše cena: 99 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.