Variabilita EKG ve vnitřním lékařství a pediatrii - VYPRODÁNO


doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. MUDr. Eva Klásková prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Po úspěšném vydání monografie EKG v klinické praxi v roce 2013 přichází na trh novinka s názvem Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii, která nabízí čtenářům s použitím originálních materiálů v praktických ukázkách a komentářích pohled na šířku dané problematiky. Elektrokardiografické vyšetření a zhodnocení nálezu je každodenní součástí klinické praxe kardiologa, všeobecného internisty i pediatra. Metoda sama při tom vychází z přesných geometrických a fyzikálních zákonů, které však aplikovány na biologicky rozdílné jedince přináší často velmi se lišící záznamy. Přitom některé záznamy mohou být v rámci biologické variability pro daného jedince ještě normálními, zatímco u jiného jedince a v jiné situaci mohou být již považovány za patologický nález. Rozhodnutí o tom, co je možno považovat za ještě normální a co je již projevem patologie, bývá někdy dosti obtížné. Výsledný EKG obraz závisí mimo jiné na věku vyšetřovaného jedince, jeho tělesné konfiguraci, uložení srdce v hrudníku, přidružených nemocech, ale i třeba na správnosti přiložení hrudních elektrod. Velmi specifickou situaci přináší dětská elektrokardiografie. Vedle věkových rozdílů se na změně EKG křivky uplatňuje přítomnost různých vývojových srdečních vad, stejně jako větší uplatnění vlivu vegetativního nervového systému. V pediatrii se setkáváme se specifickými arytmiemi a problematika poruch rytmu ve srovnání s dospělou populací má zcela jinou dimenzi a jiný prognostický dopad. Je proto zcela přirozené, že předkládaná monografie vznikla na základě úzké spolupráce mezi kardiology dospělých a kardiology-pediatry.

A5 (148 x 210), 224 str., hmotnost: 1.00 kg

ISBN:978-80-7471-100-8


Na objednávku

Naše cena: 590 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.