Vzácná onemocnění 2


Ehler E. a kol.

Po roce vychází kniha Vzácná onemocnění II. I když v průběhu uplynulého roku došlo k dalšímu pokroku v diagnostice i léčbě některých vzácných chorob, přesto je závažnost problematiky „orphan diseases" stále vysoká. Na výzkumu i aplikaci nových poznatků do péče o nemocného se vzácnými nemocemi se podílí jak Světová zdravotnická organizace, tak organizace v různých kontinentech a také i v jednotlivých státech. Do publikace Vzácná onemocnění II přispěli autoři popisem současného stavu znalostí (epidemiologie, patogeneze, diagnostika, terapie, prevence) o vzácných chorobách z různých oblastí neurologie (multifokální motorická neuropatie, syringomyelie, autoimunitní encefalitidy, MELAS, Kennedyho syndrom, spinální svalová atrofie, syndrom Dravetové). Zlepšení diagnostiky i léčby orphan diseases je cílem publikace a současně i největší odměnou autorům.

A5 (148 x 210), 100 str., hmotnost: 0.14 kg

ISBN:978-80-7471-089-6


Skladem

Naše cena: 110 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.