Základy rehydratační léčby v pediatrii - VYPRODÁNO


MUDr. Josef Grym, MUDr. Karel Goldemund, CSc.

Poruchy tělesných tekutin jsou v dětském věku velmi časté, a proto rehydratační léčba zůstává stále jednou ze základních terapeutických metod pediatrie. Rozsah potřebných znalostí, praktických zkušeností a dovedností v otázce rehydratací je přitom značný a cesta k jeho zvládnutí může být při roztříštěnosti informačních zdrojů značně zdlouhavá. Vzhledem k významu rehydratační léčby je přitom nutné erudici v této oblasti získat co nejdříve. Kompletní popis knihy naleznete ZDE.

A5 (148 x 210), 272 str., hmotnost: 0.90 kg

ISBN:978-80-7471-032-2


Na objednávku

Naše cena: 380 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.