Karcinom prostaty a radikální prostatektomie


doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Radikální prostatektomie je vysoce účinná metoda léčby u lokálně ohraničeného karcinomu prostaty. Stále větší pozornost je věnována indikaci radikální prostatektomie také u lokálně pokročilého karcinomu prostaty, a to buď v monoterapii, nebo jako počátek kombinovaného léčebného postupu. Radikální prostatektomie má několik způsobů provedení, ale vždy jeden cíl, a to vysokou onkologickou efektivitu a minimum vedlejších účinků. Zatím není možné jednoznačně určit, který ze způsobů provedení je nejlepší. Nejvíce to závisí na zkušenosti pracoviště, které tento výkon provádí. Radikální prostatektomie bude muset nadále obhajovat svoji vysokou efektivitu v konkurenci s radioterapií, kterou lze považovat jako její nákladnější alternativu. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s komplexním pohledem na tento typ operace a přinést ucelený pohled na možnosti kurativní léčby nemetastatického karcinomu prostaty.

A5 (148 x 210), 160 str., hmotnost: 0.46 kg

ISBN:978-80-7471-018-6


Na objednávku

Naše cena: 320 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.