Osteopatie u epileptiků - VYPRODÁNO


MUDr. Julius Šimko, Ph.D., a kol.

V České republice žije několik set tisíc osob s osteoporózou a mnohem více s osteopenií, tedy sníženou kostní minerální hustotou, poškozením mikroarchitektury kostní tkáně a zvýšeným rizikem zlomenin i při malém, neadekvátním úrazovém ději. Obecné přesvědčení, že naprostá většina nemocných s osteoporózou jsou postmenopauzální ženy, u kterých je hlavní příčinou choroby pokles produkce estrogenů, není správné. Mimo tuto tzv. primární osteoporózu existuje velmi mnoho příčin pro osteoporózu sekundární a je pravděpodobné, že sekundární osteoporóza je častější než osteoporóza primární. Léky indukovaná osteoporóza je dobře známá při dlouhodobém podávání glukokortikoidů a od konce šedesátých a počátku sedmdesátých let je popisována i při léčbě epilepsie. Účelem této publikace je poskytnout neurologické a osteologické veřejnosti přehled celkové problematiky osteoporózy u epileptiků a přednést k diskuzi návrh opatření, která by bylo vhodné promítnout do klinické praxe.

A5 (148 x 210), 32 str., hmotnost: 0.22 kg

ISBN:978-80-7471-034-6


Na objednávku

Naše cena: 58 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.