Diabetická neuropatie - VYPRODÁNO


prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., a kol.

Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění, které není doposud vyléčitelné a řadí se k jedněm z nejčastějších nepřenosných nemocí na celém světě. Rostoucí prevalence zejména DM 2. typu na celém světe vede k označení výskytu diabetu za epidemii a DM se stává jedním z nejnáročnějších zdravotních problémů 21. století. Důsledkem diabetu jsou akutní a zejména chronické komplikace, které podmiňují zvýšenou morbiditu i mortalitu diabetické populace. Diabetická neuropatie patří k významným a častým pozdním metabolickým a mikrovaskulárním komplikacím DM. Jde o klinicky heterogenní syndrom postižení periferních, kraniálních i autonomních nervů, který významně zhoršuje kvalitu života nemocných. V předkládaném suplementu jsou uvedeny jednotlivé typy neuropatií, jejich patogeneze i současné možnosti terapie. Cílem jednotlivých příspěvků je přispět ke zlepšení diagnostiky i terapie této časté neurologické komplikace.

A4 (210 x 297), 32 str., hmotnost: 0.30 kg

ISBN:978-80-87327-97-5


Na objednávku

Naše cena: 85 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.