Ordinace 21. století - vybavení a legislativa - VYPRODÁNO


kolektiv autorů

Předkládané supplementum nabízí několik základních vybraných kapitol k provozu zdravotnické praxe, které jak doufáme, řada z Vás ocení a přijme jako potřebnou pomůcku. Je zde stručně uvedena složitá problematika informačních technologií a její aktuální problémy pro využití a rozvoj v oblasti zdravotnictví. Popsána je jistá chaotičnost vývoje, proto si cením uvedení orientační tabulky, která napomáhá zdravotníkům v orientaci a výběru vhodného konkrétního softwaru. Rovněž tak krátké shrnutí právní problematiky ambulantních zdravotnických zařízení přináší přehled nutných a použitelných právnických informací, které bychom měli všichni znát. V článcích mapujících požadavky na věcné a technické vybavení ambulantních zdravotnických zařízení se autoři zaměřili a upozorňují zejména na změny související s platností vyhlášky číslo 221/2010 Sbírky tj. od 1. 9. 2010. Problematika kontrol a revize přístrojů v lékařské ordinaci zmiňuje základní pravidla a aktuální předpisy dle současné platné legislativy a s tím související povinnosti ambulantních zdravotnických zařízení v používání přístrojů v lékařských ordinacích. A konečně hygienické předpisy - článek obsahuje přehledný výklad dispozičního členění zdravotnického zařízení s charakteristikou a popisem nezbytného vybavení dle vyhlášky 234/2011 Sbírky, ale také například způsob a frekvenci úklidu, malování nebo způsoby dezinfekce a její kontrolu.

A4 (210 x 297), 28 str., hmotnost: 0.09 kg

ISBN:978-80-87327-87-6


Na objednávku

Naše cena: 58 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.