Ordinace 21. století - 2. díl


kolektiv autorů

Nakladatelství Solen přichází s druhým dílem seriálu o ordinaci 21. století. Je příznačné pro naši současnost, že téma ordinace je nejméně stejně tak silné a potřebné jako téma nemocnice 21. století. Odpovídá to trendům, které v systému zdravotnictví vnímáme: přesunu pacientů, výkonů, technologií i zdravotnických profesionálů do ambulancí, zkracování pobytu nemocných v lůžkových zařízeních, nárůst chronické péče a posilování preventivních strategií. Řada tradičních medicínských oborů, dříve dominantně nemocničních, má dnes svou základnu v ambulantní péči; příkladem je diabetologie, revmatologie, gastroenterologie, kardiologie nebo pneumologie. V českém zdravotním systému přísluší nejvýznamnější část odpovědnosti za provoz ambulantních zařízení privátním poskytovatelům, a to nejčastěji samostatně pracujícím. Nároky na tyto poskytovatele, ať už jsou to ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři, jsou nesmírné. Vedle klinických kompetencí a lidských předpokladů jsou to především vysoké nároky na management a zajištění organizační úrovně zdravotnického zařízení, rozvoj vybavení a technologií, schopnost komunikace uvnitř zdravotního systému a využívání mezioborové spolupráce. K tomu je potřeba přiřadit požadavek na podnikatelskou efektivitu. Aktuální supplementum potvrzuje výše uvedené a vybírá nejen pro ambulantní lékaře některé specifické a velmi důležité aspekty poskytování péče.

A4 (210 x 297), 40 str., hmotnost: 0.12 kg

ISBN:978-80-7471-021-6


Na objednávku

Naše cena: 60 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.