Malnutrice nejen u nádorových onemocnění


Kleinová J., Sobotka L., Těšínský P., Vorlíček J., Wilhelm Z. a Zadák Z.

Přední odborníci na klinickou výživu, onkologii a intenzivní péči v praktických a názorných kapitolách pojednávají o jedné z největších komplikací protinádorové léčby - podvýživě. Účinná nutriční podpora může u mnoha nemocných rozvoj malnutrice zmírnit, nebo jejímu vzniku zabránit. Jednotlivé kapitoly zpracovávají problematiku metabolizmu onkologicky nemocného (Z. Wilhelm), anémie (J. Kleinová), enterální (Z. Zadák) a parenterální (L. Sobotka) výživy. Text je doplněn o základní schemata předoperační a pooperační péče (P. Těšínský) a přehled referenčních hodnot organizmu, metabolizmu, biochemie krve a moči (Z. Wilhelm). Orientaci usnadní rejstřík a seznam zkratek.

A5 (148 x 210), 60 str., hmotnost: 0.10 kg

ISBN:978-80-87327-77-7


Skladem

Naše cena: 80 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.