Léčba ran a péče o pokožku


kolektiv autorů

Léčba ran a péče o pokožku je supplementum fundovaných přehledových článků týkajících se diabetické nohy, ale i infekce v ráně, dekubitů, suché a citlivé pokožky, inkontinence aj. Aby došlo k rozšíření léčby chronických ran a zároveň sjednocení základních postupů dle nových poznatků, je potřeba připravit základní standardy. To je téma dalšího vysvětlujícího článku. Přeji všem, kteří se chtějí posunout mezi moderní pracoviště a mezi ty, co se chtějí vzdělávat v léčbě chronických ran, aby jim brožura pomohla rozšířit obzory.

A5 (148 x 210), 92 str., hmotnost: 0.13 kg

ISBN:978-80-87327-36-4


Na objednávku

Naše cena: 66 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.