NEUROLOGIE PRO PRAXI - Škály používané v neurologii


kolektiv autorů

Tato brožura shrnuje popis škál a dotazníků používaných u vybraných neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, delirium, fatická porucha, cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, dystonie, mozečkový syndrom, demence). Nejedná se o kompletní výčet všech škál používaných pro hodnocení symptomů uvedených neurologických onemocnění, ale spíš o erudované doporučení specialistů zabývajících se danými onemocněními. Jsou zahrnuty a popsány zejména škály rutinně v praxi používané, ale zmíněny jsou i škály nové nebo nově přeložené do češtiny.

A4 (210 x 297), 44 str., hmotnost: 0.66 kg

ISBN:978-80-87327-76-0


Na objednávku

Naše cena: 80 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.