INTERNÍ MEDICÍNA pro praxi - aktuality z diabetologie - VYPRODÁNO


Rybka J. a kolektiv

Hvězdný tým českých diabetologů v čele s prof. Jaroslavem Rybkou je podepsán pod supplementem Interní medicíny pro praxi Aktuality z diabetologie 2011. Jsou rozebrány nové trendy v dg. diabetu (J. Rybka), problematika analog glukagon-like peptidu (J. Perušičová), inhibitorů DPP-4 gliptinů (M. Kvapil). Š. Svačina si pokládá otázku, kdy a proč indikovat diabetika k operaci, M. Haluzík se zamýšlí nad farmakoterapií DM2t a A. Šmahelová nad jejími perspektivami. Nechybí ani kapitola o diabetické dyslipidemii (H. Vaverková) a tolik diskutovaných omega3 mastných kyselinách (J. Kopecký).

A5 (148 x 210), 64 str., hmotnost: 0.55 kg

ISBN:978-80-87327-57-9


Na objednávku

Naše cena: 50 Kč


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.