V. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE a II. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ; Olomouc; 25.11.2009 - 27.11.2009 - zpráva z akce

TISKOVÁ ZPRÁVA - zkrácená verze

V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a II. sympozium o biologické léčbě propojily onkologický výzkum s klinickou praxí

Ve dnech 25.-27.11. se v Olomouci konaly V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které v letošním roce doplnil II. ročník sympozia o cílené biologické léčbě.

„Tato kombinace zřetelně rozšiřuje spektrum příznivců prediktivní, diagnostické a experimentální onkologie o klinické pracovníky a napomáhá průniku prognostických a prediktivních faktorů do rutinní klinické praxe“ uvedl doc. Marián Hajdúch, koordinátor konference a předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

Součástí letošní konference byl i kick-off meeting projektu „CZ009 – Posílení výzkumné infrastruktura pro léčbu chronicky nemocných dětí“ podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanizmu EHP a norského finančního mechanizmu.


Poslední den akce zpestřil slavnostní křest knižní novinky z vydavatelství GRADA Publishing „Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii“ s osobní účastí autora publikace prof. Klenera a autogramiádou.

Pořadatelé připravili pro posluchače atraktivní program s důrazem na provázanost a spolupráci vědců a odborníků zaměřených na klinickou praxi. Závěrem nás pozvali na příští ročník dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a sympozia o biologické léčbě, který proběhne 1.-3. prosince 2010.

Závěrem bychom rádi poděkovali zúčastněným firmám spolu s hlavními partnery Pfizer, Astra Zeneca a Roche.

Mgr. Jitka Strouhalová

Redaktorka časopisu ONKOLOGIE


 TISKOVÁ ZPRÁVA - plná verze

 SBORNÍK ABSTRAKT

 SBORNÍK ABSTRAKT - dodatek (pátek dopoledne 27.11.2009)

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.