III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI - Zpráva z akce

TISKOVÁ ZPRÁVA - zkrácená verze


Sestry nacvičovaly mj. ošetřování ran


Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 16. dubna stalo dějištěm třetího ročníku konference Sestra v praxi. Zúčastnilo se jej více než 600 nelékařských zdravotnických pracovníků. Ze zaplněného sálu lze usoudit, že příspěvky byly pro návštěvníky zajímavé a přínosné.

V průběhu přednáškových bloků mohli účastníci navštívit workshop připravený Mgr. Markétou Koutnou v menším sále. Tématem workshopu bylo léčení ran v týmu. Každý tým si vylosoval jednu z předem připravených kazuistik a na základě svých znalostí a zkušeností se snažil co nejlépe popsat ránu a navrhnout postup léčby. Výsledek každého týmu byl okomentován odbornou porotou a porovnán s tím, jak byl pacient reálně léčen.

Konference byla po odborné stránce jistě přínosná pro většinu posluchačů, kteří se účastnili. Organizační práci není co vytknout, a proto lze celou konferenci označit za velmi zdařilou a můžeme se těšit na další ročník.


Bc. Lenka Šeflová

koordinátorka odborného programu konference


 TISKOVÁ ZPRÁVA - plná verze

 SBORNÍK ABSTRAKT

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.