IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI; Olomouc - Zpráva z akce

Video z akce:
Tisková zpráva - zkrácená verze


Sestry se proškolily v ranách, výživě, očkování a resuscitaci

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 15. dubna stalo dějištěm čtvrtého ročníku Konference sestra v praxi. Letošní návštěvnost se pohybovala kolem tří set účastníků.

Program konference byl rozdělen do čtyř bloků. V devět hodin začal první blok přednášek, jejichž společným tématem byly rány.

Po přestávce byl pro přihlášené zájemce připraven workshop Hojení ran v týmu, jehož autorkami byly Mgr. Markéta Koutná a RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. Po zkušenostech z loňského roku byl workshop rozdělen do dvou skupin pro začátečníky a pro pokročilé. Účelem workshopu bylo přiblížit se co nejvíce skutečnosti a hledat řešení na základě kolektivní diskuze.

Druhý blok přednášek byl věnován výživě.

Očkování bylo společným tématem třetího bloku.

MUDr. Bronislav Klementa z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a Kardiochirurgické kliniky FN a LF UP Olomouc zahájil poslední blok přednášek věnovaný resuscitaci.

V průběhu konference probíhal před přednáškovým sálem nácvik resuscitace připravený vrchní sestrou M. Hubáčkovou, A. Zatloukalem, I. Zdražilovou, P. Hrouzkem, Bc. J. Zapletalovou a J. Marcinekovou z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc. Návštěvníci si mohli na modelech vyzkoušet postupy resuscitace a přiblížit se tak skutečné praxi.

Díky kladným ohlasům a aktivní spolupráci účastníků lze i tento ročník konference považovat za úspěšný.


Jiří Šefl, Filozofická fakulta UP Olomouc

Bc. Lenka Šeflová, II. interní klinika FN Olomouc


 Tisková zpráva - plná verze

 Sborník abstrakt

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.