II. OLOMOUC KAZUISTICKÁ; Olomouc - Zpráva z akce

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se v hotelu NH Olomouc Congress
uskutečnil II. ročník konference Olomouc kazuistická. Role odborného
garanta se ujal doc. Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky FN
Olomouc. Program konference přilákal přes 250 účastníků a byl již
tradičně postaven na případech z praxe se zaměřením na oblast
kardiologie, gastroenterologie, gynekologie a paliativní medicíny.
Potvrzením úspěšnosti konference je i fakt, že nebude chybět na
seznamu připravovaných akcí společnosti Solen pro rok 2012.


 Tisková zpráva - plná verze

 Sborník prezentací

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.