Endoskopie 2011; 20(1): 11-13

NOTES - proč ano, proč ne ?

MUDr.Martin Oliverius, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

Výzkum a vývoj na poli technologickém s sebou přináší zavádění nových instrumentů. Ty vedou k vymýšlení nových, inovativních postupů v medicíně. V průběhu historického vývoje se některé z nich pevně etablovaly a dnes si bez nich chirurgii ani neumíme představit, jiné po přechodném boomu postupně upadly v zapomnění a přestaly se používat. Na přelomu tisíciletí se do medicíny prosazuje další nová technologie, jejímž cílem je využití přirozených tělních otvorů NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Na počátku jejich prosazování stojí hned dvě silné lékařské společnosti – endoskopická a chirurgická. Již to samo o sobě přináší mnoho otázek k diskuzi. Cílem sdělení je zamyšlení nad současným postavením této metody v oblasti české medicíny z pohledu chirurga.

Klíčová slova: NOTES, chirurgie, endoskopie, experiment

NOTES - why yes, why not ?

Technological research and development introduces new instruments. These instruments result in new innovative procedures in medicine. Some of these procedures have definitively settled in modern medicine and we cannot imagine current surgery without them. Some of them diminished after their temporary boom. A new method using natural orifice for surgery has been established in the beginning of this millennium – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery – NOTES. Two strong medical societies – Surgical and Endoscopical, stand by its beginning. It brings many questions for discussion. The aim of this article comes to think of placement of this new method in the field of Czech medicine from the surgical point of view.

Keywords: NOTES, surgery, endoscopy, experiment

Zveřejněno: 1. květen 2011


Reference

 1. Bush RB, Leonhardt H, Bush IV, Landes RR. Dr. Bozzini's Lichtleiter. A translation of his original article (1806). Urology1974; 3(1): 119-123. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Dubois F, Icard P, Berthelot G, Levard H. Coelioscopic cholecystectomy. Preliminary report of 36 cases. Ann Surg 1990; 211(1): 60-62. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Salinas G, Saavedra L, Agurto H, Quispe R, Ramirez E, Grande J, Tamayo J, Sanchez V, Malaga D, Marks JM. Early experience in human hybrid transgastric and transvaginal endoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2010; 24(5): 1092-1098. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Kalloo AN, Singh VK, Jagannath SB, Niiyama H, Hill SL, Vaughn CA, Magee CA, Kantsevoy SV. Flexible transgastric peritoneoscopy: a novel approach to diagnostic and therapeutic interventions in the peritoneal cavity. Gastrointest Endosc 2004; 60(1): 114-117. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Rao GV, Reddy DN, Banerjee R. NOTES: human experience. Gastrointest Endosc Clin N Am 2008; 18(2): 361-370; x. Přejít k původnímu zdroji...
 6. von Renteln D, Schmidt A, Vassiliou MC, Gieselmann M, Caca K. Natural orifice transluminal endoscopic surgery gastrotomy closure with an over-the-endoscope clip: a randomized, controlled porcine study (with videos). Gastrointest Endosc 2009; 70(4): 732-739. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Gillen S, Wilhelm D, Meining A, Fiolka A, Doundoulakis E, Schneider A, von Delius S, Friess H, Feussner H. The, ,ELITE" model: construct validation of a new training system for natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES). Endoscopy 2009; 41(5): 395-399. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Hucl T, Benes M, Kocik M, Krak M, Maluskova J, Kieslichova E, Oliverius M, Spicak J. A novel double-endoloop technique for natural orifice transluminal endoscopic surgery gastric access site closure. Gastrointest Endosc 2010; 4: 806-811. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Hucl T, Benes M, Kočík M, et al. NOTES cholecystektomie. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63: 95-99.
 10. Hucl T, Beneš M, Kočík M, et al. NOTES cholecystektomie. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63: 95-99.
 11. Dušek T, Sotona O, Špaček V. Hybridní NOTES cholecystektomie transgastrickým a transrektálním přístupem v experimentu. Rozhl Chir 2009; 88: 670-673.
 12. Dušek T, Klein L, Ferko A, Sotona O, Špaček V. NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) - nejmodernější trend v miniinvazivní chirurgii. Vojenské zdravotnické listy 2009, 68: 90-92.
 13. Martínek J, Ryska O, Filípková T, et al. NOTES: ovarektomie a jaterní biopsie - technické aspekty a komplikace. Čes a Slov gastroent a Hepatol 2009; 63(Suppl 1): 31.
 14. Ryska M, Fried M. Návrh koncepce použití nového operačního přístupu do dutiny břišní - NOTES - pro Českou republiku v klinické praxi. Endoskopie 2009; 18: 41-42.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.