Endoskopie 2011; 20(1): 34-38

Fotoselektivní vaporizace prostaty v terapii benigní hyperplazie prostaty

MUDr.Miroslav Záleský, Ph.D., doc.MUDr.Roman Zachoval, Ph.D.
Urologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Cíl: Cílem této práce je shrnout informace o fotoselektivní vaporizaci prostaty (PVP).

Metodika: Z databáze Medline jsme vyhledali publikace vztahující se ke klíčovým slovům „photoselective vaporization prostate“. Informace z těchto zdrojů a vlastní zkušenosti s touto metodou se staly podkladem tohoto souhrnného článku.

Výsledky: PVP signifikantně zlepšuje obtíže pacientů s benigní hyperlazii prostaty. Výskyt perioperačních komplikací, zejména krvácení, je signifikantně nižší po PVP než po transuretrální resekci prostaty (TURP). Doba katetrizace a hospitalizace je rovněž kratší po PVP než po TURP. Pozdní komplikace PVP a TURP jsou srovnatelné. Dlouhodobé výsledky PVP dosud nejsou k dispozici.

Závěr: PVP je z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků srovnatelná s transuretrální resekcí prostaty při nižším výskytu perioperačních komplikací.

Klíčová slova: fotoselektivní vaporizace prostaty, laser, benigní hyperplazie prostaty

Photoselective vaporization of prostate in benign prostatic hyperplazia therapy

Aim: Aim of this publication is to summarize information about photoselective vaporization of prostate (PVP).

Methods: All publications connected with mesh terms „photoselective vaporization prostate“ were searched in Medline database. This review is based on this publication and on our experiences with PVP.

Results: PVP improves significantly symptoms of benign prostatic hyperplasia. Complication rate of PVP is lower than complication rate of transurethral resection of prostate (TURP). Time of catheterization and hospitalization after PVP is shorter than after TURP. Long term results of PVP are not available yet.

Conclusions: Short and mid-term results of PVP and TURP are comparable, complication rate of PVP is lower.

Keywords: photoselective vaporization of prostate, laser, benign prostatic hyperplazia

Zveřejněno: 1. květen 2011


Reference

 1. Shingleton WB, Terrell F, Renfroe DL, et al. A randomized prospective study of laser ablation of the prostate versus transurethral resection of the prostate in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 1999; 54: 1017-1021. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Malek RS, Barrett DM, Kuntzman RS. High-power potassium-titanyl-phosphate (KTP/532) laser vaporization prostatectomy: 24 hours later. Urology 1998; 51: 254-256. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Hai MA, Malek RS. Photoselective vaporization of the prostate: initial experience with a new 80 W KTP laser for the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Endourol 2003; 17: 93-96. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Malek RS, Kang HW, Coad JE, et al. Greenlight photoselective 120-watt 532-nm lithium triborate laser vaporization prostatectomy in living canines. J Endourol 2009; 23: 837-845. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Alivizatos G, Skolarikos A, Chalikopoulos D, et al. Transurethral photoselective vaporization versus transvesical open enucleation for prostatic adenomas > 80 ml: 12-mo results of a randomized prospective study. Eur Urol 2008; 54: 427-437. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Sandhu JS, Ng C, Vanderbrink BA, et al. High-power potassium-titanyl-phosphate photoselective laser vaporization of prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia in men with large prostates. Urology 2004; 64: 1155-1159. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Rajbabu K, Chandrasekara SK, Barber NJ, et al. Photoselective vaporization of the prostate with the potassium-titanyl-phosphate laser in men with prostates of > 100 mL. BJU Int 2007; 100: 593-598; discussion 8. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Woo HH. Photoselective vaporization of the prostate using the 120-W lithium triborate laser in enlarged prostates (120 cc). BJU Int 2011; Article first published online: 24 NOV 2010.
 9. Schwartz J, Renard J, Wolf JP, et al. High-power potassium-titanyl-phosphate laser fibres for endovaporization of benign prostatic hyperplasia: how much do they deteriorate during the procedure? BJU Int 2011; Article first published online: 29 OCT 2010. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Pedersen JM, Romundstad PR, Mjones JG, et al. 2-year followup pressure flow studies of prostate photoselective vaporization using local anesthesia with sedation. J Urol 2009; 181: 1794-1799. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Spaliviero M, Araki M, Page JB, et al. Catheter-free 120 W lithium triborate (LBO) laser photoselective vaporization prostatectomy (PVP) for benign prostatic hyperplasia (BPH). Lasers Surg Med 2008; 40: 529-534. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Te AE, Malloy TR, Stein BS, et al. Photoselective vaporization of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia: 12-month results from the first United States multicenter prospective trial. J Urol 2004; 172: 1404-1408. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Te AE, Malloy TR, Stein BS, et al. Impact of prostate-specific antigen level and prostate volume as predictors of efficacy in photoselective vaporization prostatectomy: analysis and results of an ongoing prospective multicentre study at 3 years. BJU Int 2006; 97: 1229-1233. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Spaliviero M, Araki M, Culkin DJ, et al. Incidence, management, and prevention of perioperative complications of GreenLight HPS laser photoselective vaporization prostatectomy: experience in the first 70 patients. J Endourol 2009; 23: 495-502. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Spaliviero M, Araki M, Wong C. Short-term outcomes of Greenlight HPS laser photoselective vaporization prostatectomy (PVP) for benign prostatic hyperplasia (BPH). J Endourol 2008; 22: 2341-2347. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Bachmann A, Schurch L, Ruszat R, et al. Photoselective vaporization (PVP) versus transurethral resection of the prostate (TURP): a prospective bi-centre study of perioperative morbidity and early functional outcome. Eur Urol 2005; 48: 965-71; discussion 72. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Bouchier-Hayes DM, Anderson P, Van Appledorn S, et al. KTP laser versus transurethral resection: early results of a randomized trial. J Endourol 2006; 20: 580-585. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Tasci AI, Tugcu V, Sahin S, et al. Rapid communication: photoselective vaporization of the prostate versus transurethral resection of the prostate for the large prostate: a prospective nonrandomized bicenter trial with 2-year follow-up. J Endourol 2008; 22: 347-353. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Horasanli K, Silay MS, Altay B, et al. Photoselective potassium titanyl phosphate (KTP) laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for prostates larger than 70 mL: a short-term prospective randomized trial. Urology 2008; 71: 247-251. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Tugcu V, Tasci AI, Sahin S, et al. Comparison of photoselective vaporization of the prostate and transurethral resection of the prostate: a prospective nonrandomized bicenter trial with 2-year follow-up. J Endourol 2008; 22: 1519-1525. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Ruszat R, Wyler SF, Seitz M, et al. Comparison of potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the prostate and transurethral resection of the prostate: update of a prospective non-randomized two-centre study. BJU Int 2008; 102: 1432-1438; discussion 8-9. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Skolarikos A, Papachristou C, Athanasiadis G, et al. Eighteen-month results of a randomized prospective study comparing transurethral photoselective vaporization with transvesical open enucleation for prostatic adenomas greater than 80 cc. J Endourol 2008; 22: 2333-2340. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Nomura H, Seki N, Yamaguchi A, et al. Comparison of photoselective vaporization and standard transurethral resection of the prostate on urodynamics in patients with benign prostatic hyperplasia. Int J Urol 2009; 16: 657-662. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Bouchier-Hayes DM, Van Appledorn S, Bugeja P, et al. A randomized trial of photoselective vaporization of the prostate using the 80-W potassium-titanyl-phosphate laser vs transurethral prostatectomy, with a 1-year follow-up. BJU Int 2010; 105: 964-969. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Al-Ansari A, Younes N, Sampige VP, et al. GreenLight HPS 120-W laser vaporization versus transurethral resection of the prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial with midterm follow-up. Eur Urol.
 26. Goh AC, Gonzalez RR. Photoselective laser vaporization prostatectomy versus transurethral prostate resection: a cost analysis. J Urol 183: 1469-1473. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Reich O, Bachmann A, Siebels M, et al. High power (80 W) potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the prostate in 66 high risk patients. J Urol 2005; 173: 158-160. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Sandhu JS, Ng CK, Gonzalez RR, et al. Photoselective laser vaporization prostatectomy in men receiving anticoagulants. J Endourol 2005; 19: 1196-1198. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Ruszat R, Wyler S, Forster T, et al. Safety and effectiveness of photoselective vaporization of the prostate (PVP) in patients on ongoing oral anticoagulation. Eur Urol 2007; 51: 1031-1038; discussion 8-41. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Naspro R, Bachmann A, Gilling P, et al. A review of the recent evidence (2006-2008) for 532-nm photoselective laser vaporisation and holmium laser enucleation of the prostate. Eur Urol 2009; 55: 1345-1357. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Kabilka T, Veselý R. Fotoselektivní vaporizace prostaty Green Light laserem - naše první zkušenosti. Urolog. pro Praxi 2009; 10: 244-245.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.