Endoskopie 2012; 21(1): 4-7

Laparoskopická splenektomie

prof.MUDr.Zdeněk Kala, CSc.1, MUDr.Vladimír Procházka, Ph.D.1, MUDr.Libor Červínek2
1 Chirurgická klinika FN Brno Bohunice a LF MU Brno
2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno Bohunice a LF MU Brno

Laparoskopická splenektomie je bezpečným výkonem pro různé patologické stavy sleziny a krvetvorby. Kontraindikace laparoskopického přístupu závisí částečně i na zkušenosti pracoviště. Absolutní kontraindikací je špatný interní stav, portální hypertenze a masivní splenomegalie. Nejčastější indikací je idiopatická trombocytopenická purpura. Léčba trombocytopenie vždy začíná konzervativními postupy první linie: aplikace kortikoidů a intravenozní imunoglobuliny. Splenektomie tak zůstává léčbou druhé linie u malé části pacientů. Pooperační komplikace jsou málo časté. Kromě kosmetického efektu je výrazně menší riziko rozsáhlé kýly v jizvě než u laparotomického přístupu u kortikodependentních pacientů. Vždy je po výkonu nutná prevence trombembolické nemoci aplikací nízkomolekulárního heparinu.

Klíčová slova: laparoskopie, splenektomie, trombocytopenie, intravenozní imunoglobuliny, kortikoterapie

Laparoscopic splenectomy

Laparoscopic splenectomy is a safe procedure for various pathological conditions of the spleen and of haematopoiesis. Contraindications to laparoscopic approach depend, in part, on the centre’s experience. Absolute contraindications are poor internal condition, portal hypertension, and massive splenomegaly. The most frequent indication is idiopathic thrombocytopenic purpura. Treatment of thrombocytopenia always begins with conservative first-line approaches: administration of corticosteroids and intravenous immunoglobulins. Splenectomy thus remains second-line treatment in a small proportion of patients. Postoperative complications are uncommon. In addition to the cosmetic effect, there is a considerably lower risk of large incisional hernia than in laparotomic approach in corticosteroid-dependent patients. Following the procedure, it is always necessary to prevent thromboembolic disease by administering low-molecular-weight heparin.

Keywords: laparoscopy, splenectomy, thrombocytopenia, intravenous immunoglobulins, corticosteroid therapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Delaitre B, Maignien B. Splenectomie par voie laparoscopique. 1 observation. Presse Med 1991; 20: 2263.
 2. Caroll BJ, Philips EH, Semel CJ, et al. Laparoscopic splenectomy. Surg Endosc 1992; 6: 183. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Pomp A, Gagner M. Laparoscopic splenectomy. In Laparoscopic surgery, McGraw-Hill Medical publishing 2003: 363-366.
 4. Cordera F, Long KH, Nagorney DM, McMurtry EK, Schleck C, Ilstrup D, Donohue JH. Open versus laparoscopic splenectomy for idiopathic thrombocytopenic purpura: clinical and economic analysis. Surgery 2003; 134: 45-52. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Law C, Marcaccion M, et al. High-dose intravenous immune globulin and the response to splenectomy in patients with idiopathic trombocytopenic purpura. N Engl J Med 1997; 336: 1494-1498. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Duperier T, Brody F, Felsher J, et al. Predictive factors for succesful laparoscopic splenectomy in patients with immune thrombocytopenic purpura. Arch Surg 2004; 139: 61-66. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Bussel JB, Cheng G, Saleh MN, et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N. Engl. J. Med. 2007;357 (22): 2237-2247. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Romiplostim: a novel thrombopoesis-stimulating agent. Am J Health Syst Pharm. 2009; 66: 817-824. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Quereshi FG, Ergun O, Sandulache VC, et al. Laparoscopic splenectomy in children. JSLS 2005; 9: 389-392.
 10. Ren CT, Salky B, Reiner M. Hand-assisted laparoscopic splenectomy for ruptured spleen. Surg Endosc 2001: 15: 324. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Hashizume M, Tonikawa M, Akahoshi T, Tanoue K, Gutoh K et al. Laparoscopic splenectomy for portal hypertension. Hepatogastroenterology 2002;49:847-852.
 12. Terrosu G, Baccarani U, Bresdola V, Sistu MA, Uzzau A, Bredola F. Impact of splenic weight on laparoscopic splenectomy for splenomegaly. Surg Endosc 2002; 16: 103-107. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Leung KL, Kwong KH, Tam YH, Lau WY, Li AK. Laparoscopic resection of splenic artery aneurysm. Surg Endoskop 1998; 12: 53. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Katkhouda N, Waldrep DJ, Feinstein D, et al. Unresolved issues in laparoscopic splenectomy. Am J Surg 1996; 172: 585-590. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Poulin EC, Mamazza J, Schlachta CM. Splenic artery embolization before laparoscopic splenectomy. Surg Endosc 1998; 12: 870-875. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Iwase K, Higaki J, Yoon HE, Mikata S, et al. Splenic artery embolization using contour emboli before laparoscopic or laparoscopically assisted splenectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2002; 12: 331-336. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Wu Z, Zhou J, Li J, Zhu Y, Peng B. The feasibility of laparoscopic splenectomy for ITP patients without preoperative platelet transfusion. Hepatogastroenterology 2012; 59: 81-85.
 18. Fontana V, Jy W, Ahn ER, et al. Increased procoagulant cell-derived microparticles (C-MP) in splenectomized patients with ITP. Thromb Res 2008; 122: 599-603. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Habermalz B, Sauerland S, Decker G, Delaitre B, Gigot J-F, et al. Laparoscopic splenectomy: the clinical practice guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). Surg Endosc 2008; 22: 821-848. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Romano F, Caprotti R, Franciosi C, Fina S, Colombo G, Uggeri F. Laparoscopic splenectomy using ligasure. Surg Endosc 2002; 16: 1608-11. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Tagarona EM, Balague C, Cedan G, Espert JJ, Lacy AM, Visa J. Hand-assisted laparoscopic splenectomy (HALS) in cases of splenomegaly: a comparative analysis with conventional laparoscopic splenectomy. Surg Endosc 2002; 16: 426-430. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Velanovich V, Shurafa M. Laparoscopic excision of accesory spleen. Am J Surg 2000; 180: 62-64. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Park A, Gagner M, Pomp A. The lateral approach to laparoscopic splenectomy. Am J Surg 1997; 173: 126-130. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.