Endoskopie 2012; 21(1): 12-14

Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii

doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc.1,2, MUDr.Petr Valha1,3
1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
3 3. Nemocnice České Budějovice a.s.

Vyjmutí orgánu nebo jeho části z dutiny břišní představuje při laparoskopii důležitou fázi operace. V gynekologické laparoskopické operativě existuje řada situací, kdy je extrakci nádoru z dutiny břišní nezbytné provést bez jeho porušení. K těmto účelům slouží různé plastikové jednorázové sáčky, tzv. endobagy. Samostatnou kapitolu představuje extrakce útvaru, u kterého nelze vyloučit maligní změny. Nezbytná je maximální opatrnost, protože diseminace obsahu maligního tumoru může zásadně zhoršit prognózu onemocnění. Solidní tumory typu myomu je možné odstranit tzv. morselací pomocí speciálních manuálních nebo elektromechanických laparoskopických přístrojů (morselátorů). Pokud není toto vybavení k dispozici, je někdy extrakce většího útvaru z dutiny břišní problém. Jediným postupem je pak provedení tzv. minilaparotomie, nebo extrakce zadní klenbou pochvy tzv. kolpotomií. V článku je uveden přehled dostupných extrakčních technik s upozorněním na možná rizika.

Klíčová slova: laparoskopie, tumor, port-site metastáza, riziko diseminace, endobag, morselace

Resection of tumours from abdominal cavity during laparoscopy

Removal of an organ or its part from the abdominal cavity represents an important phase of surgery during laparoscopy. In gynaecological laparoscopic surgery, there are a number of situations when a tumour removed from the abdominal cavity has to remain intact. For this purpose, so-called endobags, disposable plastic bags, are used. Resection of a mass in which malignant changes cannot be ruled out is a separate topic in itself. Extreme caution is essential here since dissemination of malignant tumour content can substantially deteriorate the prognosis of the disease. Solid tumours, such as myoma, can be removed by morcellation by using special manual or electromechanical laparoscopic instruments (morcellators). If this equipment is not available, resection of a larger mass from the abdominal cavity may sometimes be a problem. The only approach then is to perform so-called minilaparotomy or resection through the posterior fornix of the vagina by colpotomy. The article presents an overview of available resection techniques and highlights possible risks.

Keywords: laparoscopy, tumour, port-site metastasis, risk of dissemination, endobag, morcellation

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Shiota M, Kotani Y, Umemoto M, et al. Study of the correlation between tumor size and cyst rupture in laparotomy and laparoscopy for benign ovarian tumor: is 10 cm the limit for laparoscopy? J Obstet Gynaecol Res. 2012; 38(3): 531-534. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Ghezzi F, Raio L, Mueller MD, et al: Vaginal extraction of pelvic masses following operative laparoscopy. Surg Endosc.2002;16 (12): 1691-6. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Im HS, Kim JO, Lee SJ, Lee YS, Park EK. Borderline mucinous tumor arising in a paratubal cyst: a case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2011; 32(2): 206-207.
 4. Maiman M. Laparoscopic Removal of the Adnexal Mass: The Case for Caution. Clin.Obstet.Gynecol., 1995; 38(2): 370-379. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Magrina JF. Laparoscopic Surgery for Gynecologic Cancers. Clin.Obstet.Gynecol., 2000; 43(3): 619-640. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Wong Y, Amer S, Li T, Cooke ID. Laparoscopic management of ovarian cysts. Gyn.Endoscopy, 2000; 9(2): 79-90. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Heitz F, Ognjenovic D, Harter P, et al. Abdominal wall metastases in patients with ovarian cancer after laparoscopic surgery: incidence, risk factors, and complications. Int J Gynecol Cancer. 2010; 20(1): 41-46. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Kavallaris A, Mytas S, Chalvatzas N, et al. Seven years' experience in laparoscopic dissection of intact ovarian dermoid cysts. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 89(3): 390-392. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Nezhat CR, Kalyoncu S, Nezhat CH, et al. Laparoscopic management of ovarian dermoid cyst: ten year's experience. JSLS. 1999; 3(3): 179-184. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Shamshirsaz AA, Shamshirsaz AA, Vibhakar JL, et al. Laparoscopic management of chemical peritonitis caused by dermoid cyst spillage. JSLS. 2011; 15(3): 403-405. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Malhotra A, Grimes C, Nikolic M. Severe granulomatous peritonitis and small bowel fistula formation following the excision of an ovarian dermoid cyst: a case report. Gynecol Surg. 2008; 5(2): 157-159. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Campo S, Campo V. A modified technique to reduce spillage and operative time: laparoscopic ovarian dermoid cyst enucleation, in a bag'. Gynecol Obstet Invest. 2011; 71(1): 53-58. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Ben-Arie A, Goldchmit R, Dgani R, et al. Trophoblastic peritoneal implants after laparoscopic treatment of ectopic pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001; 96(1): 113-115. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Rosenblatt P, Makai G, DiSciullo A. Laparoscopic supracervical hysterectomy with transcervical morcellation: initial experience. J Minim Invasive Gynecol. 2010; 17(3): 331-336. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Kuzbari O, Wagner J. Supracervical Hysterectomy via Single Incision Laparoscopy with Transumbilical Morcellation: A Report of Four Cases. J Gynecol Surg.2011; 27(3): 175-178. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Park JY, Park SK, Kim DY, et al. The impact of tumor morcellation during surgery on the prognosis of patients with apparently early uterine leiomyosarcoma.Gynecol Oncol. 2011; 122(2): 255-259. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Carus T, Grebe W, Sarwas T, Coburg AJ. Laparoscopic appendectomy in advanced stages of appendicitis. Zentralbl Chir. 2000; 125(1): 77-78.
 18. Maatouk M, Bunni J, Schuijtvlot M. Perihepatic abscess secondary to retained appendicolith: A rare complication managed laparoscopically.JSCR.2011; 1: 6.
 19. Köhler Ch, Tozzi R, Klemm P, Schneider A., ,Shauta sine utero" techniques and results of laparoscopic-vaginal radiál parametrectomy.Gynecol Oncol. 2003; 91(2): 359-369. Přejít k původnímu zdroji...
 20. DeNoble SM, Brown DN, Nezhat F. Laparoscopic lymphadenectomy. In: Wetter PA, et al. (ed.) Prevention and Management of Laparoendoscopic Surgical Complications, 3rd ed. Miami: SLS, 2011. Dostupný z http://laparoscopy.blogs.com/prevention management 3/2011/02/laparoscopic-lymphadenectomy.html. Cit. 2012-05-14.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.