Endoskopie 2012; 21(1): 15-19

Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku

MUDr.Petr Lukeš, Ph.D.1, MUDr.Michal Zábrodský1, doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D.1,2, MUDr.Martin Chovanec, Ph.D.1,2, MUDr.Eva Foltynová, MUDr.Jaroslav Betka1, MUDr.Jan Kastner1, prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA1
1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF, UK v Praze a FN v Motole
2 Anatomický ústav, 1. LF, UK v Praze

Narrow Band Imaging (NBI) je endoskopická metoda umožňující pozorovat slizniční změny charakteristické pro rozvoj a růst epitelových nádorů. Pomocí filtrovaného světla je dosahováno vyššího kontrastu mezi epitelem a slizničními cévami než při pozorování bílým světlem. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny, které v bílém světle nejsou pozorovatelné. V otorinolaryngologii je metoda používána při vyšetřování flexibilními i rigidními endoskopy v ambulantním režimu, stejně tak během operačních výkonů. Je využívána jako screeningová metoda, při vyšetřování onkologických pacientů po prodělané léčbě, k provádění cílených odběrů biopsií a k přesnějšímu určování resekčních okrajů při operacích zhoubných nádorů.

Klíčová slova: spinocelulární karcinomy hlavy a krku, NBI, videoendoskopie, zvětšovací endoskopie, direktní laryngoskopie, IPCL

The role of NBI in the endoscopic diagnostics of squamous cell carcinoma of the head and neck

Narrow Band Imaging (NBI) is an endoscopic method which allows observation of mucosal changes characteristic for development and growth of epithelial tumours. A higher contrast between the mucosal epithelium and blood vessels is achieved using filtered light comparing to white light observations. This allows detection of small mucosal changes, few millimetres in diameter, which are not observable using white light. In otorhinolaryngology the method is used in flexible and rigid endoscopic investigation in an outpatient procedure, as well as during surgical procedures. It is used as a screening method, in the follow-up of patients with a history of cancer treatment, and also to perform targeted biopsy and for determination of resection margins in cancer surgery.

Keywords: squamous cell carcinoma of the head and neck, NBI, videoendoscopy, magnifying endoscopy, direct laryngoscopy, IPCL

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Dušek L, Mužík J, Kubásek M, Koptíková J, Žaloudík J, Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. [online] Masarykova univerzita, Brno, 2005.
 2. Hughes OR, Stone N, Kraft M, Arens C, Birchall MA. Optical and molecular techniques to identify tumor margins within the larynx. Head Neck 2010; 32(11): 1544-53. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Sano Y, Kobayashi M, Hamamoto Y, et. al. New diagnostic method based on color imaging using narrowband imaging (NBI) endoscopy system for gastrointestinal tract. Gastrointestinal Endoscopy 2001; 53(5): AB125.
 4. Watanabe A, Hosokawa M, Taniguchi M, Sasaki S. Periodic pharyngolaryngoscopy detects early head and neck cancer and improves survival in esophageal cancer. Ann Thorac Surg. 2003 Nov; 76(5): 1699-705. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Muto M, Nakane M, Katada C, Sano Y, Ohtsu A, Esumi H, et al. Squamous cell carcinoma in situ at oropharyngeal and hypopharyngeal mucosal sites. Cancer 2004; 101(6): 1375-1381. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Piazza C, Cocco D, De Benedetto L, Del Bon F, Nicolai P, Peretti G. Narrow band imaging and high definition television in the assessment of laryngeal cancer: a prospective study on 279 patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 267(3): 409-414. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Watanabe A, Taniguchi M, Tsujie H, Hosokawa M, Fujita M, Sasaki S. The value of narrow band imaging for early detection of laryngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266(7): 1017-1023. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Fujii S, Yamazaki M, Muto M, Ochiai A. Microvascular irregularities are associated with composition of squamous epithelial lesions and correlate with subepithelial invasion of superficial-type pharyngeal squamous cell carcinoma. Histopathology 2010; 56(4): 510-522. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Kumagai Y, Inoue H, Nagai K, Kawano T, Iwai T. Magnifying endoscopy, stereoscopic microscopy, and the microvascular architecture of superficial esophageal carcinoma. Endoscopy 2002; 34(5): 369-375. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Takano JH, Yakushiji T, Kamiyama I, Nomura T, Katakura A, Takano N, et al. Detecting early oral cancer: narrowband imaging system observation of the oral mucosa microvasculature. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39(3): 208-213. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Ni XG, He S, Xu ZG, Gao L, Lu N, Yuan Z, et al. Endoscopic diagnosis of laryngeal cancer and precancerous lesions by narrow band imaging. J Laryngol Otol 2010; 125(3): 288-296.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.