Endoskopie 2012; 21(1): 24-27

Akutní endoskopie a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu

doc.MUDr.Vlastimil Procházka, Ph.D.
II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc

Přehledový článek podává souhrn poznatků o problematice endoskopie a nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Studie publikované v posledních letech poskytují informace pro optimální využití endoskopie v souvislostech komplexní péče. Na podkladě důkazů se doporučuje provedení neodkladné endoskopie do 24 hodin od přijetí po předchozím dosažení hemodynamické stability a podání blokátorů protonové pumpy. K zástavě krvácení z ulcerace nebo ošetření viditelné cévy se navrhuje používat klipy nebo termokoagulaci v monoterapii nebo v kombinaci s injekční aplikací vazoaktivních látek. Injekční metoda samostatně by neměla být používána. Alternativou aktivní manipulace a endoskopického ošetření ulcerace s koagulem bez aktivního krvácení je při těžce přístupné lézi konzervativní medikamentózní léčba bez terapeutické endoskopie. Po úspěšném endoskopickém ošetření je doporučeno pokračovat v léčbě blokátory protonové pumpy, především u rizikových lézí intravenózně vysokými dávkami po dobu minimálně 72 hodin.

Klíčová slova: krvácení do horní části gastrointestinálního traktu, diagnostická endoskopie, terapeutická endoskopie, blokátory protonové pumpy

Acute endoscopy and nonvariceal upper gastrointestinal blleding

The review article summarizes current knowledge on the issue of endoscopy and nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Studies published in recent years provide information for optimal use of endoscopy in the context of comprehensive care. Based on the evidence, it is recommended to implement immediate endoscopy within 24 hours from the admission; immediately after achieving hemodynamic stability and administration of the proton pump inhibitors. To stop bleeding ulcer or visible vessel treatment, it is proposed to use clips or thermocoagulation, in monotherapy or in combination with vasoactive substances injection. The injection of vasoactive substances alone should not be used. When the lesion is not easily accessible, conservative medical treatment without therapeutic endoscopy is acceptable for ulcer with adhering clot without active bleeding. After successful endoscopic treatment, it is recommended to continue treatment with the proton pump inhibitors, particularly in high-risk lesions, with high doses administered intravenously for at least 72 hours.

Keywords: upper gastrointestinal bleeding, diagnostic endoscopy, therapeutic endoscopy, proton pump inhibitors

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Enestvedt BK, Gralnek IM, Mattek N, et al. An evaluation of endoscopic indications and findings related to nonvariceal upper-GI hemorrhage in a large multicenter consortium. Gastrointest Endosc 2008; 67: 422. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Loperfido S, Baldo V, Piovesana E, et al. Changing trends in acute upper-GI bleeding: a population-based study. Gastrointest Endosc 2009; 70: 212. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Kaufman Z, Liverant S, Shiptz B, et al. Massive gastrointestinal bleeding caused by Dieulafoy's lesion. Am Surg 1995; 61: 453.
 4. Cappell MS, Friedel D. Initial management of acute upper gastrointestinal bleeding: from initial evaluation up to gastrointestinal endoscopy. Med Clin North Am 2008; 92: 491. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, et al. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996; 38: 316-321. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000; 356: 1318. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Srygley FD, Gerardo CJ, Tran T, et al. Does this patient have a severe upper gastrointestinal bleed? JAMA 2012; 307: 1072-1079. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Baradarian R, Ramdhaney S, Chapalamadugu R, et al. Early intensive resuscitation of patients with upper gastrointestinal bleeding decreases mortality. Am J Gastroenterol 2004; 99: 619. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet 1974; 2(7877): 394. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Cipolletta L, Bianco MA, Rotondano G, et al. Outpatient management for low-risk nonvariceal upper GI bleeding: a randomized controlled trial. Gastrointest Endosc 2002; 55: 1. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ, et al. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Consensus Upper Gastrointestinal Bleeding Conference Group, Ann Intern Med 2010; 152: 101. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Pang SH, Ching JY, Lau JY, et al. Comparing the Blatchford and pre-endoscopic Rockall score in predicting the need for endoscopic therapy in patients with upper GI hemorrhage. Gatrointest Endosc 2010; 71: 1134. Přejít k původnímu zdroji...
 13. García-Iglesias P, Villoria A, Suarez D, et al. Meta-analysis: predictors of rebleeding after endoscopic treatment for bleeding peptic ulcer. Aliment Pharmacol Ther 2011; 34: 888. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Duggan JM. Gastrointestinal hemorrhage: should we transfuse less? Dig Dis Sci 2009; 54: 1662. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Balderas V, Bhore R, Lara LF, et al. The hematocrit level in upper gastrointestinal hemorrhage: safety of endoscopy and outcomes. Am J Med 2011; 124: 970-976. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Wolf AT, Wasan SK, Saltzman JR. Impact of anticoagulation on rebleeding following endoscopic therapy for nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage. Am J Gastroenterol 2007; 102: 290. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Sarin N, Monga N, Adams PC. Time to endoscopy and outcomes in upper gastrointestinal bleeding. Can J Gastroenterol 2009; 23: 489. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Tsoi KK, Ma TK, Sung JJ. Endoscopy for upper gastrointestinal bleeding: how urgent is it? Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009; 6: 463. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Tsoi KK, Chiu PW, Chan FK, et al. The risk of peptic ulcer bleeding mortality in relation to hospital admission on holidays: a cohort study on 8,222 cases of peptic ulcer bleeding. Am J Gastroenterol 2012; 107: 405-410. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Laine L, McQuaid KR. Endoscopic therapy for bleeding ulcers: an evidence-based approach based on meta-analyses of randomized controlled trials. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7: 33. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Marmo R, Rotondano G, Piscopo R. Dual therapy versus monotherapy in the endoscopic treatment of high-risk bleeding ulcers: a meta-analysis of controlled trials. Am J Gastroenterol 2007; 102: 279. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Sung JJ, Tsoi KK, Lai LH, et al. Endoscopic clipping versus injection and thermo-coagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Gut 2007; 56: 1364. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Cui J, Huang LY, Liu YX, et al. Efficacy of endoscopic therapy for gastrointestinal bleeding from Dieulafoy's lesion. J Gastroenterol 2011; 17: 1368-1372. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Kahi CJ, Jensen DM, Sung JJ, et al. Endoscopic therapy versus medical therapy for bleeding peptic ulcer with adherent clot: a meta-analysis. Gastroenterology 2005; 129: 855. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW. Systematic review and meta-analysis of proton pump inhibitor therapy in peptic ulcer bleeding. BMJ 2005; 330: 568. Přejít k původnímu zdroji...
 26. Lau JY, Leung WK, Wu JC, et al. Omeprazole before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2007; 356: 1631. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Wang CH, Ma MH, Chou HC, et al. High-dose vs non-high-dose proton pump inhibitors after endoscopic treatment in patients with bleeding peptic ulcer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2010; 170: 751. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Laine L, Shah A, Bemanian S. Intragastric pH with oral vs intravenous bolus plus infusion proton-pump inhibitor therapy in patients with bleeding ulcers. Gastroenterology 2008; 134: 1836. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Sung Joseph J Y, Barkun A, Kuipers E J, et al. Intravenous esomeprazole for prevention of recurrent peptic ulcer bleeding a randomized trial. Ann Inter Med 2009; 150: 455. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Chan WH, Khin LW, Chung YF, et al. Randomized controlled trial of standard versus high-dose intravenous omeprazole after endoscopic therapy in high-risk patients with acute peptic ulcer bleeding. Br J Surg 2011; 98: 640. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Tsibouris P, Zintzaras E, Lappas Ch, et al. High-dose pantoprazole continuous infusion is superior to somatostatin after endoscopic hemostasis in patients with peptic ulcer bleeding. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1192-1199. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.