Endoskopie 2012; 21(1): 31-33

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek1, MUDr.Pavla Urbánková2
1 I. chirurgická klinika FN u sv. Anny Brno
2 Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny Brno

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Klíčová slova: nádory hlavy a krku, perkutánní endoskopická gastrostomie, malnutrice

Role of percutaneous endoscopic gastrostomy in advanced head neck cancer therapy

Malnutrition is one of the severe symptoms of advanced head and neck cancer (HNSCC). The most helpful procedure to establish adequate way of nutrition is percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). This approach is useful in the most of HNSCC patiens and significantly reducts indications for open gastrostomy. We create and use also alternative techniques of PEG implantation (peroperative PEG as a part of oncosurgical procedure on the head and neck through the open wound after primary tumor resection). This technique help us to spread PEG implantation for patients with severe tumorous stenosis of hypopharynx and proximal oesophagus and also to exclude to posibility of implant metastatis due to mechanic traumatisation of cancer tissue. The same effect has PEG created with a help of rigid esophagoscope. Early diagnosis and effective treatment of malnutrition in HNSCC patients is required to improve therapeutical outcomes and prognosis. PEG is an important step in treatment of malnourished HNSCC patients.

Keywords: head and neck cancer, percutaneous endoscopic gastrostomy, malnutrition

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Hammerlid E, Wirdblat B, Sandin C, et al. Malnutrition and food intake in relation to quality of life in head and neck cancer patiens. Head Neck 1998; 20: 540-48. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bokhorst-van der Schueren MAE, Leeuwen van PAM, Sauerwijn HP, Kuik DJ, Snow GB, Quack JJ. Assesment of malnutrition parametres in head and neck cancer and their relation to postoperative complications. Head Neck 1997; 19: 419-425. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Sinclair JJ, Scolapio JS, Stark ME, Hinder RA. Metastasis of head nad neck carcinoma to the site of percutaneous endoscopic gastrostomy: case report and literature review. JPEN J Parenetr Enteral Nutr 2001; 25(5): 282-285. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Silander E, Nyman J, Bove M, Johansson L, Larsson S, Hammerlid E. Impact of prophylactic percutaneous endoscopic gastrostomy on malnutrition and quality of life in patiens with head and neck cancer - a randomised study. Head Neck 2011.
 5. Gauderer MW. Percutaneous endoscopic gastrostomy and the evolution of contemporary long-term enteral access. Clin Nutr 2002; 21(2): 103-110. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Petruson KM, Silander EM, Hammerlid EB. Quality of life as a predictor or weight loss in patients with head and neck cancer. Head Neck 2005; 27: 302-310. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Fang F, Liu Y, Wang C, Ko S. Quality of life as a survival predictor for patients with advanced head and neck carcinoma treated with radiotherapy. Cancer 2004; 100: 425-432. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Nguyen TV, Yueh B. Weight loss predicts mortality after recurrent oral cavity and oropharyngeal carcinomas. Cancer 2002; 95: 553-562. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Couch M, Lai V, Cannon T, Guttridge D, Zanation M, George J, Hayes DN, Zeisel S, Shores C. Cancer cachexia syndrome in head and neck cancer patients: Part I Diagnosis, impact on quality of life and survival, and treatment. Head Neck 2007; 10: 401-411. Přejít k původnímu zdroji...
 10. George J, Cannon T, Lai V, Richey L, Zanation M, Hayes DN, Shores C, Guttridge D, Couch M. Cancer cachexia syndrome in head and neck cancer patients: Part II. Patophysiology. Head Neck.2006; 10: 497-507.
 11. Kohout P, Kotrlíková E. Základy klinické výživy, Praha: Krigl 2005: 113.
 12. Kostřica R, Smilek P, Hložek J. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, Lékařská fakulta, 2003: 67.
 13. Smilek P, Kostřica R, Rottenberg J, Hložek J. Kvalita života nemocných s rakovinou hlavy a krku po rozsáhlých chirurgických výkonech - podklad pro rozhodnutí o léčebném postupu? Otolaryngologie a foniatrie 2004; 53: 184-189.
 14. Sobotka L, et al. Basics in Clinical Nutrition, Third Edition, Prague: Galen 2004: 500.
 15. Urbánková P, Urbánek L, et al. Klinická výživa v současné praxi, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2008: 104.




Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.