Endoskopie 2012; 21(1): 34-36

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Klíčová slova: invertovaný papilom, endoskopická endonazální chirurgie

Treatment of inverted papilloma

Sinonasal papillomas are the second most common benign tumour in the nose and paranasal sinuses. Diagnosis and treatment of these tumours is of special interest even though they are benign. The cause of it is high tendency for recurrent disease, local aggressiveness and also their potential for malignant transformation. Possibilities of treatment have been discussed in literature lately especially surgical approaches and current limits and efficacy of endoscopic sinus surgery.

Keywords: inverted papilloma, endoscopic sinus surgery

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Hyams VJ. Papillomas of the nasal cavity and paranasal sinuses. A clinicopathological study of 315 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol 1971; 80: 192-206. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Lund V, Stammberger H, Nicolai P, Castelnuovo P. European position paper on endoscopic management of tumours of the nose, paranasal sinuses and skull base. Rhinology 2010; Suppl. 22: 1-143.
 3. Mirza S, Bradley PJ, Acharya A, Stacey M, Jones NS. Sinonasal inverted papillomas: recurrence, and synchronous and metachronous malignancy. Journal of Laryngology & Otology 2007; 121(9): 857-864. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Phillips PP, Gustafson RO, Facer GW. The clinical behavior of inverting papilloma of the nose and paranasal sinuses: report of 112 cases and review of the literature. Laryngoscope 1990; 100(5): 463-469. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Sičák M. Rinológia - choroby nosa a prinosových dutín. 1. vyd. Martin: Kozák Press, 2006, 339.
 6. Lawson W, Patel ZM. The evolution of management for inverted papilloma: an analysis of 200 cases. Otolaryngology - Head & Neck Surgery 2009; 140(3): 330-335. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Kamel R, Khaled A, Kandil T. Inverted papilloma: new clasiffication and guidelines for endoscopic surgery. American journal of Rhinology 2005; 19(4): 358-364.
 8. Krouse JH. Development of a staging system for inverted papilloma. Laryngoscope 2000; 110(6): 965-968. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Dragonetti A. Sinonasal inverted papilloma: 84 patients treated by endoscopy and proposal for a new classification. Rhinology 2011; 49(2): 207-213.
 10. Vrabec DP. The inverted Schneiderian papilloma: a 25-year study. Laryngoscope 1994; 104(5 Pt 1): 582-605. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Kraft M, Simmen D, Kaufmann T, Holzmann D. Long-term results of endonasal sinus surgery in sinonasal papillomas. Laryngoscope 2003; 113(9): 1541-1547. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Sautter NB, Cannady SB. Comparison of open versus endoscopic resection of inverted papilloma. Am J Rhinol 2007; 21(3): 320-323. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Klozar J. Invertované papilomy nosu a paranazálních sinů. Habilitační práce. Praha. 1997.
 14. Kountakis SE, Senior BA, Draf W. The frontal sinus. 1. Heidelberg: Spinger Verlag, 2005: 294.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.