Endoskopie, 2009, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Pavol Holéczy CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 3

Hlavní téma

Refluxní nemoc jícnu v pohledu laparoskopické chirurgie

Gastro-oesophageal reflux disease in view of laparoscopic surgery

MUDr. Václav Drahoňovský

Endoskopie 2009; 18(1): 6-10

V přehledném článku chceme upozornit na některé názory a zkušenosti v souvislosti s laparoskopickou chirurgickou léčbou refluxní choroby jícnu. Vycházíme ze zkušenosti našeho pracoviště, kde jsme za 14 let provedli 3 036 laparoskopických antirefluxních operací a plastik pro gastroezofageální reflux a hiátové kýly. Za významné kapitoly považujeme rozvahu o předoperačních vyšetřeních, o indikacích a kontraindikacích k operacím a o operační technice.

Laparoskopické operácie na žalúdku a duodéne - súčasný stav na Slovensku

Laparoscopic gastric and duodenal operations - Slovakia Up to Date

MUDr. Rastislav Johanes

Endoskopie 2009; 18(1): 12-16

V roku 2004 bolo na Slovensku vykonaných 45 bariatrických operácií. V tom istom roku boli vykonané aj 3 iné laparoskopické operácie žalúdka, a to parciálne a wedge resekcie pre benígne tumory. V tomto roku bolo vykonaných aj 70 sutúr perforovaného ulkusu gastroduodéna. V roku 2007 bolo na Slovensku vykonaných spolu 875 operácií na žalúdku a duodéne (bez sutúry perf. vredu). Z nich bolo 40 vykonaných laparoskopicky, čo je 4,6 %. Celkovo sme doteraz na chirurgickom oddelení v Žiline vykonali 25 laparoskopických resekcií žalúdka. Pravá operácia bola v roku 2006 a bola to wedge resekcia pre benígny tumor žalúdka (GIST). Potom pribudli BI resekcie...

Laparoskopická resekce žaludku

Laparoscopic gastric resection

MUDr. Lukáš Adamčík

Endoskopie 2009; 18(1): 17-18

Cíl: Srovnání laparoskopických resekcí žaludku ve světě a v České republice. Autor v článku uvádí krátkou historii laparoskopických výkonů na žaludku, přehled nejčastěji indikovaných výkonů a indikační kritéria, zmiňuje nezbytné technické vybavení, hodnotí úskalí a přínos laparoskopických resekcí, zamýšlí se nad možnostmi a kritérii provádění těchto výkonů v našich podmínkách. Závěr: Laparoskopická resekce se stává alternativou resekce otevřené. Vzhledem k malým počtům těchto výkonů je vhodné jak laparoskopické, tak otevřené resekce a operace žaludku pro karcinom směřovat do specializovaných center.

Laparoskopické bariatrické operace

Laparoscopic bariatric operations

prof. MUDr. Martin Fried CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 19-21

Epidemický výskyt obezity a její neustále zvyšující se prevalence představuje celosvětově závažný sociální, ekonomický i zdravotnický problém. Závažné formy obezity a k nim přidružená metabolická onemocnění, jako například diabetes mellitus 2. typu, zásadním způsobem přispívají ke zkrácení průměrné délky života u obézních. Bariatrická chirurgie (chirurgická léčba závažné, morbidní obezity) je dnes jedinou, dlouhodobě úspěšnou možností jak léčit obezitu 3. stupně. Ukazuje se, že chirurgická léčba obezity přináší nejen výrazné váhové úbytky, ale u více než 80 % diabetiků 2. typu vede k výraznému zlepšení, či úplnému vyléčení, a to i u pacientů na...

Původní práce

Skúsenosti s diagnostikou a liečbou urolitiázy v gravidite

The experience with diagnosis and therapy of urolithiasis in pregnancy

doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD

Endoskopie 2009; 18(1): 23-27

Cieľ: zhodnotenie skúseností s diagnostikou a liečbou symptomatickej urolitiázy u gravidných žien. Materiál a metódy práce: retrospektívne hodnotených 21 gravidných žien (priemerný vek 27 r., rozpätie 21–39 r.). Lokalizácia konkrementu: močovod u 17/21 (81 %), oblička u 4/21 (19 %), vpravo u 16/21 (76 %), vľavo u 5/21 (24 %). Predošlá pozitívna anamnéza urolitiázy zaznamenaná len u 4/21 (19 %) gravidných žien. Príznaky urolitiázy: bolesť v boku u 14/21 (66 %), bolesť v boku a febrílie (> 38 °C) u 5/21 (24 %), makroskopická hematúria u 1/21 (5 %) a príznaky dolných močových ciest tiež u 1/21 (5 %) gravidných žien. Diagnostika: anamnéza, ultrasonografia,...

daVinci robotická radikální prostatektomie - naše současná technika a výsledky

daVinci robotic radical prostatectomy - our current technique and results

MUDr. Ivan Kolombo FEBU

Endoskopie 2009; 18(1): 28-36

Robotická laparoskopická daVinci radikální prostatektomie je nejčastější urologickou operací v našem centru Nemocnice Na Homolce Praha. Ve studii popisujeme naši současnou techniku a hodnotíme zkušenosti s tímto postupem při provádění robotické radikální prostatektomie u pacientů s karcinomem prostaty indikovaných k výkonu s kurativním záměrem. Robotický systém daVinci usnadňuje přechod z otevřené na laparoskopickou operativu. Minimálně invazivní přístup s využitím robotického systému umožňuje zkrátit dobu rekonvalescence a omezit morbiditu otevřené operace při zajištění potřebné bezpečnosti pro pacienty a zkrácením learning curve pro operatéra.

Přehledové články

Jak to bylo ? Digestivní endoskopie ve druhé polovině 20. století

How it was ? Digestive endoscopy in the second half of 20th century

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Endoskopie 2009; 18(1): 37-40

Explozivní rozvoj zobrazovacích metod ve druhé polovině 20. století významně ovlivnil gastroenterologickou diagnostiku i terapii. Digestivní endoskopie zaujímá v tomto rozvoji vedoucí postavení počtem i významem metod, které se staly součástí klinické praxe. Poznatky technických věd umožnily v průběhu pěti desetiletí realizaci nových endoskopických přístupů (fibroskopie, videoendoskopie, kapslová endoskopie, endosonografie) a řady nových diagnostických i terapeutických metod. Budoucí vývoj digestivní endoskopie bude opět aplikací objevů z různých oblastí technických věd. Tento vývoj představuje úkol, který nikdy nekončí.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

Endoskopie 2009; 18(1): 43

NOTES

Návrh koncepce použití nového operačního přístupu do dutiny břišní - NOTES - pro Českou republiku v klinické praxi

prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 41-42

Komentáře

Refluxní nemoc jícnu v pohledu laparoskopické chirurgie - Komentář ke článku MUDr. Václava Drahoňovského

MUDr. René Aujeský CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 10-11

Laparoskopické bariatrické operace - Komentář k článku prof. MUDr. Martina Frieda, CSc.

doc. MUDr. Mojmír Kasalický CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 22

Informace

X. jubilejní mezinárodní polsko-slovensko-české sympozium videochirurgie

doc. MUDr. Pavol Holéczy CSc

Endoskopie 2009; 18(1): 44-45

Ostrava live Endoscopy 2009 - zpráva z akce

MUDr. Petr Vítek

Endoskopie 2009; 18(1): 45

III. mezinárodní endoskopický workshop ve FNHK

Mgr. Jitka Strouhalová

Endoskopie 2009; 18(1): 46

Dne 14. dubna 2009 se ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové konal již třetí mezinárodní endoskopický workshop. Hlavním hostem workshopu byl v letošním roce prof. Shin-ei Kudo z Showa University Northern Yokohama Hospital, Yokohama, Japonsko.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.