Endoskopie, 2011, číslo 2

Slovo úvodem

Blíží se laparoskopický armagedon, opravdu se kruh uzavírá?

doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Endoskopie 2011; 20(2): 43

Hlavní téma

Robotická chirurgie v gynekologii

Robotic surgery in gynecology

prof.MUDr.Radovan Pilka, Ph.D.

Endoskopie 2011; 20(2): 46-50

Cíl studie: Cílem tohoto sdělení je historický a současný pohled na zavádění, zkušenosti a využití roboticky asistované laparoskopie v gynekologii. Metodika: Přehled publikovaných studií s robotickou chirurgií. Obsah: V rámci gynekologie je roboticky asistovaná laparoskopie využívána k provádění hysterektomií z benigních indikací, myomektomií, tubálních reanastomóz, radikálních hysterektomií, lymfadenektomií a sakrokolpopexí. Robotem asistovaná chirurgie v gynekologii je často charakterizována delším operačním časem, ale podobnými klinickými výsledky jako chirurgie otevřená nebo laparoskopická, menšími krevními ztrátami a kratší dobou hospitalizace....

Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii - retrospektivní studie

Retrospective analysis and prevention of complications in gynecological laparoscopy

MUDr.Radek Müller, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Zdeněk Vocásek

Endoskopie 2011; 20(2): 51-53

Článek se zaměřuje na identifikaci výskytu komplikací v gynekologické endoskopii. Analyzovanu operační techniku představuje laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), která byla do spektra gynekologických operací zařazena v roce 1988. Kromě samotných komplikací se zároveň zamýšlíme nad možnostmi jejich prevence. Vycházíme z původní práce, která byla zhotovena na souboru 487 pacientek, jež byly operovány metodou LAVH v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v období let 2005–2008. Tato data porovnáváme s údaji v Národním registru komplikací v gynekologické laparoskopii. LAVH patří k moderní a výhodné terapii velké...

Detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria

Detection of sentinel nodes in endometrial carcinoma

MUDr.Petr Valha, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Sák, Ph.D.

Endoskopie 2011; 20(2): 54-56

Detekce sentinelové uzliny, původně vyvinutá pro maligní melanom, se postupně rozšířila do celé oblasti onkochirurgie. Standardní metodou se stala u melanomu, v gynekologii u karcinomu prsu, karcinomu vulvy a karcinomu cervixu. První zpráva o biopsii sentinelové uzliny u karcinomu endometria je z roku 1996 – Burke, o 3 roky dříve než u karcinomu cervixu (1). První laparoskopická lymfadenektomie byla provedena v roce 1989 Dargentem u karcinomu cervixu (2).

Původní práce

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti

Endoscopic transnasal approach to lesions of sellar region

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Endoskopie 2011; 20(2): 57-61

Účel studie: Autoři analyzují soubor endoskopických transnazálních operací provedených pro patologie v oblasti selární krajiny. Použité metody: V době od března 2007 do prosince 2010 bylo na Neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno celkem 65 endoskopických transnazálních operací. Z tohoto počtu bylo 55 operací provedených pro adenom hypofýzy, 8 pro non-pituitární léze, 1 pro cystu Rathkeho výchlipky a 2 pacienti byli operováni pro spontánní likvoreu. Výsledky: Radikální exstirpace bylo dosaženo u 75 % afunkčních adenomů hypofýzy, u všech funkčních adenomů a meningeomů. Parciální exstirpace pak byla provedena u 1 tumoru očnice a 1 kraniofaryngeomu....

Minimálně invazivní chirurgie a karcinom jícnu

Mini-invasive surgery and esophageal cancer

doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc., doc.MUDr.René Aujeský, CSc.

Endoskopie 2011; 20(2): 62-65

Rozvoj miniinvazivní chirurgie pozitivně ovlivnil v posledních desíti letech i operační letalitu a morbiditu resekčních výkonů na jícnu. Časné pooperační komplikace vždy souvisely s nepříznivým uložením jícnu v mediastinu, k němuž vedly a dosud vedou pouze dvě přístupové cesty. Jednak transhiatální, která při konvenčním způsobu operace představuje preparaci bez kontroly zraku, a torakotomie, která je zatížena vyšší četností respiračních komplikací. Videoasistovaný transhiatální přístup k dolní polovině jícnu, tak jak jej používáme na I. chirurgické klinice FN v Olomouc v posledních 11 letech se jeví jako ideální, protože umožňuje resekci jícnu...

Přehledové články

Miniinvazivní slingové operační techniky v léčbě stresové inkontinence moči

Miniinvasive sling surgical techniques in stress incontinence treatment

MUDr.Martina Poršová, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Ivan Kolombo, FEBU

Endoskopie 2011; 20(2): 66-69

Klinicky závažnou stresovou inkontinencí trpí ve věku kolem 45 let asi 20 % žen. V její léčbě lze využít rehabilitační cvičení pánevního dna, které je první volbou při konzervativní léčbě stresové inkontinence. Další možností je elektrostimulace, využití vaginálních pesarů nebo parauretrální aplikace látek. Přehledný článek věnuje pozornost miniinvazivním způsobům léčby stresové inkontinence moči, které postupně nahrazují dříve prováděné operační techniky. U mužů je stresová inkontinence klinicky významnou komplikací po radikální prostatektomii, méně často po endoskopické či otevřené operaci prostaty pro její nezhoubné zvětšení. Přibývá i úrazů...

Videokazuistika

FEES - flexibilní endoskopické vyšetření polykání

FEES - Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing

MUDr.Michal Černý, MUDr.Miloš Kotulek, prof.MUDr.Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Endoskopie 2011; 20(2): 70-75

Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES, Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing) je metoda určená k vyšetření orální transportní a faryngeální fáze polykacího aktu. Spolu s rentgenologickou metodou videofluoroskopie se zařazuje ke standardním metodám při diagnostice a terapii poruch polykání. Spočívá v transnazálním zavedení flexibilního endoskopu do hltanu a hodnocení průchodu stravy různé konzistence především na úrovni hltanu. Autoři popisují technické vybavení, metodiku vyšetření a jeho hodnocení, výhody a nevýhody metody.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza ?

MUDr. Martin Bortlík

Endoskopie 2011; 20(2): 79

Pro sestry

Využití laparoskopické metody při onemocnění ledvinové pánvičky

The use of laparoscopic methods in diseases of the renal pelvis

Bc.Anna Žúborová, Bc.Blanka Drápelová

Endoskopie 2011; 20(2): 76-78

Léčba hydronefrózy by měla být minimálně invazivní, přičemž cílem je zbavit pacienta symptomů a šetřit nebo zlepšit ledvinnou funkci. Laparoskopická pyeloplastika je operační metoda závislá na zručnosti a zkušenosti operačního týmu. S výrazným zdokonalením v posledních letech přibývá indikací k laparoskopické metodě, která se již považuje za standard.


Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.