Endoskopie 2009; 18(3): 112-115

Minimálně invazivní endoskopická chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc2, doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc2, MUDr. Martin Chovanec, Ph.D2,1, MUDr. Petr Lukeš2, MUDr. Michal Zábrodský2, doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D3,2
1 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
3 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

Endoskopické techniky byly do chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek zavedeny teprve nedávno. Bylo popsáno větší spektrum metod a přístupů. Celosvětově nejrozšířenější technikou jsou minimálně invazivní video-asistovaná tyreoidektomie (MIVAT) a minimálně invazivní video-asistovaná paratyreoidektomie (MIVAP). Úhlové optiky, zvětšení a dokonalá iluminace umožňují z malé (≤ 3 cm) incize provést tyreoidektomii či paratyreoidektomii za současné identifikace a šetření nervů hrtanu a zdravých příštítných tělísek. Centrální přístup dovoluje eventuálně oboustranný výkon. Úzká indikační kritéria splňuje pouze kolem 10 z pacientů směřujících k tyreoidektomii a 25–75 % indikovaných k paratyroidektomii. Jde především o vybraná benigní onemocnění štítné žlázy a primární hyperparatyreózu při solitárním adenomu. V současnosti bylo spektrum indikací MIVAT rozšířeno o malé, na štítnou žlázu omezené, dobře diferencované karcinomy ve skupině pacientů s nízkým rizikem a elektivní výkony u pacientů s RET mutací. Výskyt komplikací těchto technik je srovnatelný s konvenční operativou. Mimo příznivé kosmetické následky patří k uváděným výhodám snížená bolestivost a kratší hospitalizace.

Klíčová slova: primární hyperparatyreóza, uzlová struma, karcinom štítné žlázy, minimálně invazivní chirurgie štítné žlázy, minimálně invazivní chirurgie příštítných tělísek, MIVAT, MIVAP.

Minimally invasive endoscopic surgery of thyroid and parathyroid glands

Endoscopic techniques were introduced to the field of thyroid and parathyroid surgery only recently. Literature describes large number of methods and approaches. Minimally Invasive Video-assisted Thyroidectomy (MIVAT) and Minimally Invasive Video-assisted Parathyroidectomy represent the most widely practiced techniques. Angled optics, magnification and illumination enable to perform thyroidectomy or parathyroidectomy from minimal skin incision (≤ 3 cm) with identification and preservation of laryngeal nerves and healthy parathyroids. Central approach is suitable for eventual bilateral surgery. These techniques can be used in only 10 % of thyroidectomies and 25–75 % of parthyroidectomies. Main indications are selected cases of benign thyroid disorders and primary hyperparathyreosis with solitary adenoma. Appropriately selected cases of small low risk well differentiated thyroid carcinomas limited to the gland and elective surgery in RET mutation carriers are accepted indications nowadays too. Main advantages include improved cosmetic results, less postoperative pain and reduced hospital stay without any difference in complication rate with the conventional approach.

Keywords: primary hyperparathyreosis, thyroid nodule, thyroid cancer, minimally invasive thyroid surgery, minimally invasive parathyroid surgery, MIVAT, MIVAP.

Zveřejněno: 16. říjen 2009


Reference

 1. Henry JF. Minimally invasive surgery of thyroid and parathyroid glands. Br J Surg 2006; 93: 1-2. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Brunaud L, Zarnegar R, Wada N, el. Incision length for standard thyroidectomy and parathyroidectomy: when is it minimally invasive? Arch Surg 2003; 138: 1140-1143. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Ikeda Y, Takami H, Sasaki Y, et al. Endoscopic neck surgery by the axillary approach. J Am Coll Surg 2000; 191: 336-340. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Ohgami M, Ishii S, Arisawa Y, et al. Scarless endoscopic thyroidectomy: breast approach for better cosmesis. Surg Laparosc Endosc Percutan Technol 2000; 10: 1-4. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Inabnet WB, Jacob BP, Gagner M. Minimally invasive endoscopic thyroidectomy by a cervical approach. Surg Endosc 2003; 17: 1808-1011. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Jeryong K, Jinsun L, Hyegyong K, et al., Total endoscopic thyroidectomy with bilateral breast areola and ipsilateral axillary (BBIA) approach. World J Surg 2008; 32: 2488-2493. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Benhidjeb T, Wilhelm T, Harlaar J, et al. Natural orifice surgery on thyroid gland: totally transoral video-assisted thyroidectomy (TOVAT): report of first experimental results of new surgical method. Surg Endosc 2009; 23: 1119-1120. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Miccoli P. Minimally invasive surgery for thyroid and parathyroid diseases. Surg Endosc 2002; 16: 3-6. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Miccoli P, Minuto MN, Ugolini C, et al. Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for benign thyroid disease: an evidence based review. World J Surg 2008; 32: 1333-1340. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Miccoli P, Elisei R, Donatiny G, et al. Video-assisted central compartment lymphadenectomy in a patient with a positive RET oncogene: initial experience. Surg Endosc 2007; 21: 120-123. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Gagner M. Endoscopic parathyroidectomy [letter]. Br J Surg 1996; 83: 875. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Henry JF, Defechereux T, Gramatica L, et al. Minimally invasive videoscopic parathyroidectomy by lateral approach. Langenbecks Arch Surg 1999; 384: 298-301. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Miccoli P, Bert P, Bendinelli C, et al. Minimally invasive video-assisted parathyroidectomy: lessons learned from 137 cases. J Am Coll Surg 2000; 191: 613-618. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Lorenz K, Nguyen-Thanh P, Dralle H. Unilateral open and minimally invasive procedures for primary hyperparathyroidism: a review of selective approaches. Langenbecks Arch Surg 2000; 385: 106-117. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.