Endoskopie 2010; 19(1): 38-41

THD - Transanální hemoroidální dearterializace

MUDr.Július Örhalmi, MUDr.Stanislav Jackanin, MUDr.Karel Klos, MUDr.Pavol Biath, doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava

Transanální hemoroidální dearterializace (THD) se provádí ve Vítkovické nemocnici od r. 2007. Jedná se o semiinvazivní chirurgickou metodu, kde se pomocí Dopplerovské sonografie detekuje signál z hemoroidální artérie, která se pak cíleně podváže. Indikací k THD je hemoroidální nemoc II. a III. stupně a iniciální IV. stupeň. THD se ve Vítkovické nemocnici provádí v rámci jednodenní chirurgie. Autoři mají zkušenost s ošetřením 74 pacientů s THD. Ve srovnání s Longovou operací nebo s klasickou hemoroidektomií je zde výrazně nižší pooperační rekonvalescence a trvání pooperačních bolestí. Výhodou THD je, že odpadá riziko raných komplikací a snižuje se na minimum riziko pooperačních komplikací. Nevýhodou je vyšší finanční zátěž pro pacienta.

Klíčová slova: THD, hemoroidy, Dopplerovská sonografie

THD - Transanal hemorrhoidal dearterialisation

Transanal Hemorrhoidal Dearterialisation (THD) is provided in Vitkovice Hospital since 2007. There is a semiinvasive surgical procedure, when the artery hemorrhoidales’ signal is detected by Doppler ultrasound probe. The artery is ligated after its detection. Indication for THD is hemoroidal disease from the 1st to the 3rd degree and beginning of the 4th degree. THD is provided in one day surgery in Vitkovice Hospital. Authors have an experience with treatment of 74 patients. There is lower postoperative pain and shorter healing in comparison of Longo procedure and classical hemoroidectomy. The big advantage is absence of risk in wound healing and risk of postoperative complications. Disadvantage is the price for patient.

Keywords: THD, hemorrhoids, Doppler guided ultrasound

Zveřejněno: 28. duben 2010


Reference

  1. Hoch J. Hemoroidy - musí bolet? Urolog. pro Praxi 2007; 2: 93-94.
  2. Hetzer FH, Wildi S. New modalities and concepts in the treatment of hemorrhoids. Praxis (Bern 1994). 2003; 92(38): 1579-1583. Přejít k původnímu zdroji...
  3. Vávra P. První zkušenosti s D. G. H. A. L. (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation). Rozhledy v chirurgii, 2004; 2: 79-91.
  4. Cantero R, Balibrea JM. Doppler-guided transanal haemorrhoidal dearterialisation. An alternative treatment for haemorrhoids, Cir Esp. 2008; 83(5): 252-255. Přejít k původnímu zdroji...
  5. Dal Monte PP, Tagariello C. Transanal Hemorrhoidal dearterialisation: non-excisional surgery for the tratment of haemorrhoidal disease. Techniques in Coloproctology 2007; 11(4). Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.