Endoskopie 2010; 19(2): 65-67

Artroskopicky asistovaná artrodéza hlezenního kloubu

MUDr.Pavel Sadovský, MUDr.Libor Filip, MUDr.David Musil
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Účel: Od roku 2003 používáme ke zpevnění horního hlezenního kloubu artroskopickou metodu. Postupně jsme v indikovaných případech nahradili dříve používané metody otevřených operačních procedur. Metoda artroskopicky asistované dézy hlezna se jeví jako perspektivní alternativa a účelem sdělení je vysvětlit princip a výhody této metody.

Metoda: Pracujeme se standardní artroskopickou výbavou. Používáme 2 až 3 vstupní porty. Po mobilizaci hlezna, resekci měkkých tkání a kl. povrchů stabilizujeme postavení talu a vidlice dist. bérce 3–4 šrouby. Po operaci nakládáme sádrové „T“ a „U“ fixační dlahy na 6 týdnů. Podle průběhu hojení na rtg po 6 týdnech povolujeme postupnou zátěž a rehabilitaci kloubů sub talo.

Výsledky: AS dezu hlezna jsme provedli u 27 pacientů. 2× jsme zaznamenali nevyhovující valgózní postavení, 1× opožděné kostní hojení. Došlo k rychlému prohojení linie dézy u většiny pacientů. Nezaznamenali jsme infekt povrchní ani hluboký, ani případ flebotrombózy.

Závěr: Artroskopicky provedená déza talokrurálního kloubu se nám díky miniinvazivitě přístupu jeví jako velmi účinná operační technika, která je velmi výhodná zejména v terénu častých kožních změn, jizev a trofických změn na distálním bérci.

Klíčová slova: artrodéza hlezna, artroskopie, hlezenní kloub

Arthroscopicaly assisted arthrodesis of ankle joint

Purpose: Since 2003 we have used arthroscop as an assisted procedure for ankle arthrodesis. The arthroscopicaly assisted arthrodesis has successively replaced the open surgical procedures used in the past. This procedure seems to be a profitable method and the purpose of the article is an explanation of the principles and bendit of it.

Method: We use the standard arthroscopic equipment. We use 2 or 3 ports. After joint mobilisation, debridement and cartilage and bone resection is the correct position stabilised using 3 or 4 screws. After the procedure the ankle is fixed in plaster bandage for 6 weeks and then the excercise and gradually weightbearing is allowed.

Results: AAA of the ankle joint we have done in 27 cases. We registered 2 cases with unacceptable valgus deformity and a protracted bone healing. There were no other complications.

Conclusion: The arthroscopicaly assisted arthrodesis of the ankle joint is an effective surgical method which is very useful in region of scars and trophic changes of soft tissue and skin of distal calf.

Keywords: arthrodesis of the ankle joint, arthroscopy, ankle joint

Zveřejněno: 1. červen 2010


Reference

 1. Campbell´s Operative Orthopaedics. 9. vyd. Mosby-Year Book, 1998: 145-168.
 2. Morgan CD. Arthroskopische Arthrodese des oberen Sprunggelenks. Orthopaede, 1991; 20: 99-103.
 3. Cameron SE, Ullrich P. Arthroscopic arthrodesis of the ankle joint. Arthroscopy, 2000; 16: 21-26. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Fleiss DJ. Arthroscopic arthrodesis of the ankle joint. Arthroscopy, 2000; 16: 788. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Jerosch J. Arthroscopic ankle surgery. Indications, methods, results, complications. Orthopaede, 1999; 28: 538-549. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Chow JCY. Advanced Arthroscopy. New York: SpringerVerlag, 2001: 623-627.
 7. Dungl P, et al. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005: 1066-1069.
 8. Myerson MS, Quill G. Ankle arthrodesis. A comparison of an arthroscopic and an open Metod of treatment. Clin Orthop, 1991; 268: 84-95.
 9. Cheng JC, Ferkel RD. The role of arthroscopy in ankle and subtalar degenerative joint desease. Clin Orthop, 1998; 65-72.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.