Endoskopie, 2010; 19(3-4): 101-104

Lze laparoskopickou adrenalektomii považovat za „zlatý standard“ ?

prof.MUDr.Mojmír Kasalický, CSc.1, MUDr.Radek Pohnán1, MUDr.Radek Doležel1, doc.MUDr.Tomáš Zelinka, CSc.2
1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze
2 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod: Počátek miniinvazivního přístupu v operaci nadledvin můžeme datovat od roku 1992, kdy Gagner jako první na světe provedl adrenalektomii laparoskopickou metodou. Od té doby se laparoskopická adrenalektomie (LA) postupně stala téměř „zlatým standardem“. Typickou indikací k LA je aldosteron-produkující adenom, Cushingův syndrom, feochromocytom nebo méně často se vyskytující adrenální cysty a myelolipomy.

Metoda: LA je nejčastěji prováděna transperitoneálním přístupem s polohou nemocného na boku, méně často na zádech. Retroperitoneální přístup je používán méně. Na základě literárních údajů lze říci, že v poslední době počet laparoskopických adrenalektomií významně stoupá. V našem souboru bylo od roku 2006 nejprve na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN a pak na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN v Praze provedeno transperitoneálním přístupem celkem 137 laparoskopických adrenalektomí (LA) u 130 nemocných. Z toho u sedmi byla provedena oboustranná LA. Ve dvou případech bylo nutno LA konvertovat v laparotomický přístup pro velký rozměr nádoru (13–14 cm).

Výsledky: Průměrná délka operace byla 82 minut (40–154 min), u bilaterální LA byla průměrná délka operace 185 minut (125–270 min). Průměrná velikost odstraněného preparátu pomocí LA byla 4,9 cm (1,8–12,5 cm) s průměrnou hmotností 44 g (18–421 g). Nemocní byli sledováni prvních 24 hodin po operaci na jednotkách intenzivní péče, průměrná doba hospitalizace byla 3,7 dne (2–6 dní).

Závěr: Laparoskopická adrenalektomie se postupně stává metodou „zlatého standardu“ pro léčbu velké většiny tumorů nadledvin do velikosti 10 cm bez ohledu na fakt, zda se jedná o benigní či maligní nádor bez známek invaze do okolních tkání.

Klíčová slova: laparoskopická adrenalektomie, transabdominální přístup, nádory nadledvin

Is laparoscopic adrenalectomy the gold standard ?

Background: Presently the laparoscopic adrenalectomy (LA) becomes most popular since 1992 when it was performed for the first time by laparoscopic method by Gagner. Typical indication for LA is the aldosteron-secreting adenoma, Cushing’s syndrome, feochromocytoma or rare tumors such as adrenal cyst or myelolipomas.

Methods: LA is provided with transperitoneal lateral approach most frequently then in back side position. Retroperitoneal approach is used less commonly. Since 2006, firstly at the 1st Surgical department of 1st Medical School of Charles University and General Faculty Hospital and lastly at the Surgical department 2nd Medical School of Charles University and Central Military Hospital, has been performed on the whole 137 LA in 130 patients. The bilateral LA was performed in 7 patients. The conversion from the laparoscopic to open adrenalectomy was necessary by reason of the king size of the tumor (13/14 cm) in two cases. The lateral position and transperitoneal approach was used in all cases.

Results: Average length of the operation was 82 minutes (40–154 min), respective 185 minutes (125–270 min) in the case of the bilateral LA. The median size of the adrenal tumor was 4,9 cm (1,8–12,5 cm) with average weight 44 g (18–421 g). All of the patients after LA were monitored for 24 hours in the Intensive care units. The average time of the hospitalization was 3,7 days (2–6 days).

Conclusion: Laparoscopic adrenalectomy presently is considered as the“ gold standard” procedure for adrenal tumors to the size 10 cm, irrespective of the tumor is benign or malignant.

Keywords: laparoscopic adrenalectomy, transabdominal approach, adrenal tumors

Zveřejněno: 24. listopad 2010


Reference

 1. Kasalický M. Tubulizace žaludku (chirurgická léčba obezity). Praha: Triton, 2007.
 2. Kasalický M, Michalský D, Housová J, Haluzík M. Laparoskopická tubulizace žaludku - sleeve gastrectomy - další možnost bariatrické restrikce příjmu stravy u morbidně obézních jedinců. Rozhl Chir 2007; 86(11): 601-606.
 3. Gagner M, Lacroix A, Bolte E. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing´s syndrome and pheochromocytoma. N Eng J Med 1992; 327: 1033. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Kasalický M, Kršek M, Zelinka T, Hána V, Widimský J. 120 laparoskopických adrenalektomií s harmonickým skalpelem. Rozhl Chir, 2009; 88(8): 439-443.
 5. Gagner M, Lacroix A, Bolte E, et al. Laparoscopic adrenalectomy. The importace of a flank approach in the lateral decubitus position. Surg Endosc 1994; 8: 135-138. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Toniato A, Boschin Isabella, Bernate P, et al. Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma: is it really more difficult? Surg Endosc 2007; 21: 1323-1326. Přejít k původnímu zdroji...
 7. National Institutes of Health NIH state-of-the-science statement on management of clinically inapparent adrenal mass (incidentaloma). NIH Consensus Satatement Sci Statements 2002; 19: 1-25.
 8. Noca D, Aggarwal R, Mathieu A, et al. Laparoscopic surgery and corticoadreanalomas. Endosc Surg 2007; 21: 1373-1376. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Alvarez D, Tuzón A, Meseguer M, et al. Laparoscopic adrenalectomy. Analysis of 100 cases. Cir Esp 2010; 87(1): 39-44. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Mansmann G, Lau J, Balk E, et al. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. Endocrine Reviews 2004; 25(2): 309-340. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Kršek M. Incidentalomy nadledvin. Vnitřní lékařství. 2007; 53(7-8): 821-825.
 12. Widimský J. Incidentalomy nadledvin/zvětšení nadledvin: stručný přehled. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: Triton, 2008: 41-45.
 13. Ramacciato G, Mercantini P, Nelotři G, et al. Is laparoscopic adrenalectomy safe and effective for adrenal masses larger than 7 cm. Endosc Surg 2008; 22: 516-521. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Cestari A, Buffi N, Centemero A, et al. Transperitoneal laparoscopic adrenalectomy: the choice. Eur Urol 2007; 6: 90 (P15). Přejít k původnímu zdroji...
 15. Porpiglia F, Fiori C, Tarabuzzi R, et al. Is laparoscopic adrenalectomy feasible for adrenocortical carcinoma or metastasi? BJU Int 2004; 94: 1026-1029. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Gagner M. Laparoscopic adrenalectomy. Surg Clin North Am 1996; 76: 523-537. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Kim HH, Kim GH, Sung GT. Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma: comparison with conventional open adrenalectomy. J Endourol. 2004; 18(3): 251-255. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Stugeron C, Kebebew E. Laparoscopic adrenalectomy for malignancy. Surg Clin North Am 2004; 84: 755-774. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Lombardi CP, Raffaeli M, De Crea C, et al. Role of laparoscopy in the management of adrenal maignancies. J Surg Oncol 2006; 94: 128-131. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Cindolo L, Gidaro S, Tamburro FR, Schips L. Laparo-endoscopic single-site left transperitoneal adrenalectomy. Eur Urol, 2009; [Epub].
 21. Merchant AM, Cook MVV, White BC, et al. Transumbilical Gelport access technique for performing single incision laparoscopic surgery (SILS). J Gastrointest Surg, 2009; 1: 159-162. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Lazoche E, Guerrieri M, Crosta F, et al. Perioperative results of 214 laparoscopic adrenalectomies by anterior transperitoneal approach. Endosc Surg 2008; 22: 522-526. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Gumbs AA, Gagner M. Laparoscopic adrenalectomy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2006; 20(3): 483-499. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.