Endoskopie, 2010; 19(3-4): 129-132

Robotická chirurgie v otorinolaryngologii, chirurgii hlavy a krku a její indikace

MUDr.Karel Sláma
Oddělení otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, o. z.
CRCH &ndash, Centrum Robotické Chirurgie KZ, a. s., Masarykova nemocnice, o. z.

Transorální robotická chirurgie (TORS) a transaxilární thyroidectomie jsou v současné době nejvíce dostupné a nejvíce efektivní roboticky prováděné výkony v oblasti hlavy a krku. Robotická chirurgie umožňuje poskytnout pacientovi ekvivalentní a precizní ošetření onemocnění v oblasti laryngofaryngeální trubice a u onemocnění štítné žlázy díky použití 3D zobrazení s vysokým stupněm rozlišením stejně jako konvenční transorální nebo zevní chirurgické postupy. V porovnání se zevními přístupy nabízí robotická chirurgie výhody endoskopických přístupů, jako jsou malá nemocnost a výborné funkční a kosmetické výsledky. Výkony se tak řadí mezi minimálně invazivní ORL zákroky.

Klíčová slova: transorální robotická chirurgie, transaxilární thyroidectomie, otevřené přístupy, robotická chirurgie, minimálně invazivní

ORL zákroky.

Robotic surgery in E.N.T., head and neck surgery and its application Transoral Robotic Surgery (TORS) and transaxillary thyroidectomy represent the most effective robotic surgery for diseases of the head and neck available today. Robotic surgery allows the surgeon to provide patient with procedures equivalent to traditional transoral or external approaches in the region of laryngopharynx and thyroid gland due with the advantages of 3D high-definition visualization. Comparing to the external approaches robotic surgery offers the advantages of endoscopic surgery as minimal morbidity, improved functional and cosmetic outcomes. Robotic surgery thus represents minimally invasive otolaryngological procedures. procedures.

Keywords: transoral robotic surgery, transaxillary thyroidectomy, open approaches, robotic surgery, minimally invasive otolaryngological

Zveřejněno: 24. listopad 2010


Reference

 1. www.davincisurgery.com
 2. Sláma K jr. Robotický systém da Vinci S HD. Otolaryng Foniatr (Prague) 2009; 1: 63-64.
 3. O´Malley BW, Weinstein GS. Transoral Robotic Surgery daVinci Procedure Guide. PN 871671 Rev. 2008; 3: 17.
 4. O´Malley BW, Weinstein GS, Snyder W, Hockstein NG. Transoral robotic surgery (TORS) for base of tongue neoplasm. Laryngoscope 2006; 116(8): 1465-1472. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Weinstein GS, O´Malley BW jr, Snyder W, Sherman E, Quon H. Transoral robotic surgery: radical tonsillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133(12): 1220-1226. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Desai HC, Sung CHK. Transoral Robotic Surgery Using a Carbon Dioxide Flexible Laser for Tumors of the Upper Aerodigestive Tract, The Laryngoscope 2008; 118.
 7. Steiner W, Fierek O, Ambrosch P, Hommerich CP, Kron M. Transoral laser microsurgery for squamous cell carcinoma of the base of tongue. Arch otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 36-43. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Research and Clinical Trials, PubMed, University of Pennsylvania, www.uphs.upenn.edu.
 9. Genden M. Transoral robotic surgery for the managment of head and neck cancer: a preliminary experience, Wiley InterScience - www.interscience.wiley.com. Wiley Periodicals, Inc. Head Neck 2009; 31: 283-289. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Grant DG, Salassa JR, Hinni ML, Pearson BW, Perry WC. Carcinoma of the tongue base treated by transoral laser microsurgery, Part 1: Untreated tumors, a prospective analysis of oncologic and funczional outcomes. Laryngoscope 2006, 116: 2150-2155. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Betka J. Minimálně invazivní endoskopická chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, Endoskopie 2009; 18(2): 67-71.
 12. Chung WY. daVinci Thyroidectomy Procedure Guide PN 870317 Rev. 2009; 7: 12.
 13. Ozer E, Walton J. Transoral Robotic Nasopharyngectomy: A Novel Approach for Nasopharyngeal Lesions, Laryngoskope 2008; 118: 1613-1616. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.