Endoskopie 2011; 20(1): 17-19

Laparoskopická plikace žaludku - nová naděje v léčbě závažné obezity

doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc.1, MUDr.Martin Bolek1, MUDr.Petr Fojtík, Ph.D.2, MUDr.Júlia Chripková2, MUDr.Jozef Krištof1, Jindřiška Ševčíková1
1 Chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice
2 Gastroenterologické oddělení Vítkovické nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice

Bariatrická-metabolická chirurgie je dnes plně akceptovanou terapeutickou modalitou v léčbě závažně obézních pacientů. Neexistuje ale výkon, který by mohl být nazván zlatým standardem. Proto pokračuje hledání a v současnosti se začíná popularizovat metoda, která byla prezentována v r. 2007 a nazývá se laparoskopická plikace velké kurvatury žaludku (z angličtiny LGCP – laparoscopic greater curvature plication). Jde o objem redukující výkon, kde se redukce objemu žaludku dosáhne zanořením velké kurvatury žaludku. Autoři v práci prezentují kazuistiku – první operaci tohoto druhu na jejich pracovišti. Popisují operační techniku a dokumentují i endoskopický pohled v průběhu operace.

Klíčová slova: laparoskopie, bariatrie, plikace žaludku

Laparoscopic gastric plication - new chance in the treatment of severe obesity

Bariatric-metabolic surgery is nowadays fully accepted therapeutic modality in the treatment of severe obese patiens. There is no procedure to be called the gold standard. Therefore the search continues. Recently starts gaining popularity procedure, first presented in 2007, called LGCP (laparoscopic greater curvature plication). It is volume reductive procedure. The volume reduction is made by greater curvature plication. The authors present case report- the first one in their department. The description of operative technique and endoscopic view is presented.

Keywords: laparoscopy, bariatric surgery, gastric plication

Zveřejněno: 1. květen 2011


Reference

  1. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, et al. Trends in mortality in bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Surgery 2007; 142: 621-632. Přejít k původnímu zdroji...
  2. Rubino F. Bariatric surgery: effects on glucose homeostasis. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006; 9: 497-507. Přejít k původnímu zdroji...
  3. Fried M, Hainer V, Basdevant A, et al. Inter-disciplinary European guidelines on surgery of severe obesity. Int J Obes 2007; 31: 569-577. Přejít k původnímu zdroji...
  4. Thalebpour M, Amoli BS. Laparoscopic total gastric vertical plication in morbid obesity. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007; 17: 793-798. Přejít k původnímu zdroji...
  5. Ramos A, Galvao NM, Galvao M, et al. Laparoscopic greaeter curvature plication: initial results of an alternative restrictive bariatric procedure. Obes Surg 2010; 20: 913-918. Přejít k původnímu zdroji...
  6. Brethauer SA, Hartus JL, Kroh M, Schauer PhR. Laparoscopic gastric plication for treatment of severe obesity. Surg Obesity Relat Dis 2011; 7: 15-22. Přejít k původnímu zdroji...
  7. Holéczy P, Bolek M, Fojtík P, et al. Laparoskopická tubulizace žaludku - dvouleté zkušenosti. Endoskopie 2008; 17: 55-58.
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.