Endoskopie 2011; 20(1): 29-33

Sialendoskopie - nová metoda v diagnostice a léčbě benigní obstrukční choroby slinných žláz

MUDr.Pavel Štrympl, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MUDr.Tomáš Pniak
ORL klinika, FN Ostrava

Benigní obstrukční choroba vývodového systému velkých slinný žláz, vzniklá na podkladě zánětu a sialolitiázy, patří k nejčastějším onemocněním slinných žláz. Zúžením nebo obstrukcí vývodového systému trpí cca 3,7 % populace (z toho sialolitiázou cca 1,2 % dospělé populace). V současnosti se diagnostika benigních obstrukcí opírá o anamnézu, palpační vyšetření a sonografický nález. Tyto metody nicméně neumožňují podrobné zhodnocení vývodového systému a léčba recidivující sialoadenitidy spočívá stále často v exstirpaci celé slinné žlázy a tím i ztrátě její funkce. Místo a stupeň obstrukce lze podstatně přesněji určit pomocí endoskopického vyšetření vývodového systému (sialendoskopie). Kromě diagnostického přínosu lze endoskopicky provést i cílenou dilataci zánětlivé stenózy či provést extrakci nebo rozdrcení sialolitu a zachovat tak funkci žlázy. Tato progresivně se rozvíjející metoda s sebou nese výhodu léčby cestou přirozeného vývodu slinné žlázy, zefektivňuje léčbu a zkracuje délku rekonvalescence.

Klíčová slova: slinné žlázy, sialolitiáza, sialendoskopie

Sialendoscopy - new approach in diagnostics and treatment of salivary gland swellings

Benign obstruction disease of salivary gland ducts due to the inflammation or sialolithiasis is the most common salivary gland disorder. Its exact incidence is not known. About 3.7 % of population suffer from salivary gland duct strictures or obstructions (sialolithiasis affects 1.2 % of adult population). The benign obstruction disease diagnostics is based on the patient history, clinical examination and ultrasound. However, these methods are not usefull for particular evaluation of salivary duct system. The treatment of reccurent salivary gland inflammation frequently is salivary gland ablation with lost of its function. The miniinvasive endoscopic method, named sialendoscopy, is more accurate in assessment of location and level of the obstruction. Sialendoscopy can be used not only for diagnosis but also for treatment of these diseases. Inflammatory stenoses can be dilatated and sialoliths removed. This progresively developing method brings advantage of the treatment via original salivary duct. It makes therapy more efficient and shortens reconvalescence period.

Keywords: salivary glands, sialolithiasis, sialendoscopy

Zveřejněno: 1. květen 2011


Reference

 1. Koch M, Iro H, Zenk J. Role of sialoscopy in treatment of Stensens duct strictures. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117: 271-8. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Nahlieli O, Shacham R, Shlesinger M, Eliav E. Juvenile Recurrent Parotitis: A New Method of Diagnosis and Treatment. Pediatrics 2004; 114: 9-12. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Koch M, Zenk J, Bozzato A, Bumm K, Iro H. Sialoscopy in cases of unclear swelling of the major salivary glands. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 133: 863-868. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Jabbour N, Tibesar R, Lander T, Sidman J. Sialendoscopy in children. Int Pediatr Otorhinolaryngol. 2010; v tisku.
 5. Stárek I. Choroby slinných žláz. Praha: Grada Publishing, 2000.
 6. Koch M, Iro H, Zenk J. Sialendoscopy - based diagnosis and classification of parotid duct stenoses. Laryngoscope 2009; 119: 1696-1703. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Iro H, Zenk J, Escudier MP, Nahlieli O. Outcome of minimally invasive management of salivary calculi in 4,691 patients. Laryngoscope 2009; 119: 263-268. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Nahlieli O, Nakar LH, Nazarian Y, Turner MD. Sialoendoscopy: A new approach to salivary gland obstructive pathology. J Am Dent Assoc 2006; 137: 1394-1400. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Bialek E, Jakubowski W, Zajkowski P. Ultrasonography of salivary glands: Anatomy and Spatial Relationships, Pathologic Conditions and Pitfalls. RadioGraphics 2006; 26: 745-463. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Marchal F, Dulguerov P. Sialolithiasis management. The state of the Art. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 951-956. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Geisthoff UV, Lehnert BKW, Verse T. Ultrasound-guided mechanical intraductal stone fragmentation and removal for sialolithiasis. Surg Endosc 2006; 20: 690-694. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Fritsch MH. Sialendoscopy and Lithotripsy. Otolaryngologic Clinic of North America 2009; 6: 915-1229. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Zenk J, Koch M, Bozzato A, Iro H. Sialoscopy - initial experiences with a new endoscope. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2004; 3: 1-6. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Andretta M, Tregnaghi A, Prosenikliev V, Staffieri A. Current opinions in sialolithiasis diagnosis and treatment. Acta Otorhinolaryngol Ital 2005; 25: 145-149.
 15. Koch M, Zenk J, Iro H. Diagnostic and interventional sialoscopy in obstructive diseases of the salivary glands. HNO, 2008; 56: 139-144. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.