Endoskopie, 2011; 20(3-4): 118-120

Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu CO2 laserem

MUDr.Pavel Schwarz, MUDr.Karol Zeleník, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Terapie Zenkerova divertiklu se v posledních zejména dvou desetiletích přesouvá od klasického zevního přístupu k endoskopické metodě, která spočívá v rozrušení krikofaryngeálního svalu pod mikroendoskopickou kontrolou nejčastěji za využití CO2 laseru. Endoskopický přístup, v porovnání s operací ze zevního přístupu, přináší větší komfort pro pacienty, nižší riziko komplikací a srovnatelnou úspěšnost léčby. Endoskopická terapie Zenkerova divertiklu by měla být běžnou součástí spektra výkonů na moderním ORL pracovišti.

Klíčová slova: Zenkerův divertikl, endoskopický přístup, CO2 laser

Endoscopic therapy of Zenker´s diverticulum using CO2 laser

There is a notecable change particularly in last two decades in treatment of Zenker´s diverticulum. It has moved from classic external approach to endoscopic method which is characterized by section of cricopharyngeal muscle using endoscopic-microscopic control and most often CO2 laser. In comparison with operation from external approach, endoscopic technique is connected with larger comfort for patiens, lower risk of complications and comparable success rate. Endoscopic therapy of Zenker´s diverticulum should be a common part of surgical procedures in modern department of otorhinolaryngology.

Keywords: Zenker´s diverticulum, endoscopic approach, CO2 laser

Zveřejněno: 28. prosinec 2011


Reference

 1. Conticello S, Giordano C, Succo G, et al. Endoscopic diverticulotomy for the tratment of Zenker´s diverticulum. International Congress Series 2003; 1240: 901-906.
 2. Waltmann K, Sedlmaier B, Jovanovic S. Endoscopic CO2 Laser Surgery for Zenker's Diverticulum - Application of Various Scanner Systems. Medical Laser Application 2002; 17: 273-280. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Bremner C, DeMeester T. Endoscopic Treatment of Zenker´s Diverticulum. Gastrointestinal Endoscopy 1999; 49: 26-28. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Remacle M, Chouvel P, Lawson, et al. Laser endoscopic microsurgery of Zenker´s pharyngooesophageal diverticulum: Technique and long-term results on 25 cases. Operative techniques in otolaryngology - head and neck Surgery 1997; 8: 213-218.
 5. Maune S. Carbon Dioxide Laser Diverticulostomy: A New Treatment for Zenker Diverticulum. The American Journal of Medicin 2003; 115: 172-175.
 6. Keck T, Rozsazi A, Grün PM. Surgical treatment of hypopharyngeal diverticulum (Zenker´s diverticulum). Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267: 587-592. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Rizzetto C, Zaninotto G, Costantini M, et al. Zenker's diverticula: feasibility of a tailored approach based on diverticulum size. J Gastrointest Surg 2008; 12: 2057-2064. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Aggerholm K, Illum P. Surgical treatment of Zenker´s diverticulum. J Laryngol Otol 1990; 104: 312-314. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Krespi Y, Kacker A, Remacle M. Endoscopic treatment of Zenker´s diverticulum using CO2 laser, Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2002; 127: 309-314. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Zbären P, Schär P, Tschopp L, et al. Surgical treatment of Zenker's diverticulum: Transcutaneous diverticulectomy versus microendoscopic myotomy of the cricopharyngeal muscle with CO2 laser. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 1999; 121: 482-487. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Nyrop M, Svendstrup F, J?rgensen KE. Endoscopic CO2 Laser Therapy of Zenker´s Diverticulum - Experience from 61 Patients. Acta Otolaryngol 2000; 543: 232-234. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Stoeckli SJ, Schmid S. Endoscopic stapler-assisted diverticulooesophagostomy for Zenker´s diverticulum: Patient satisfacton and subbjective relief of symptoms. Surgery 2002; 131: 158-162. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Chang CW, Burkey BB, Netterville JL, et al. Carbon dioxide laser endoscopic diverticulotomy versus open diverticulectomy for Zenker´s diverticulum. Laryngoscope 2004; 114: 519-527. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Chang CY, Payyapilli RJ, Scher RL. Endoscopic staplediverticulostomy for Zenker´s diverticulum: review of literature and experience in 159 consecutive cases. Laryngoscope 2003; 113: 957-965. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Visosky AM, Parke RB, Donovan DT. Endoscopic management of Zenker´s diverticulum: factors predictive of success or failure. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117: 531-537. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Betka J, Klimák P. Hypofaryngeální divertikl. Ototinolaryngol (Prague) 1999; 48: 195-202.
 17. Pellant A, Chrobok V, Spitzer D. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou Zenkerova divertiklu. Otorinolaryngol a Foniatr (Prague) 2006; 55: 23-27.
 18. Case DJ, Baron TH. Flexible endoscopic management of Zenker diverticulum: the Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc 2010; 85: 719-722. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Rabenstein T, May A, Michel J, et al. Argon plasma coagulation for flexible endoscopic Zenker's diverticulotomy. Endoscopy 2007; 39: 141-145. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Repici A, Pagano N, Fumagalli U, et al. Transoral treatment of Zenker diverticulum: flexible endoscopy versus endoscopic stapling. Dis Esophagus 2011; 24: 235-239. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.