Endoskopie 2012; 21(1): 20-23

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D.1,4, MUDr.Petr Matoušek, Ph.D.2,4, MUDr.Tomáš Krejčí1,4, MUDr.Jan Krajča3, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA2,4
1 Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
2 Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
3 Ústav radiodiagnostický, Fakultní nemocnice Ostrava
4 Centrum endoskopické chirurgie baze lební, Fakultní nemocnice Ostrava

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí.

Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace.

Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Klíčová slova: endonazální sonografie, transnazální endoskopická chirurgie, adenom hypofýzy

Use of perioperative endonasal ultrasound in evaluation of radicality of endoscopic transnasal resection of sellartumors

Introduction: The objective of our work is to introduce our first experience using the perioperative ultrasound in evaluation of radicality of endoscopic transnasal resection of sellartumors.

Methods: BetweenSeptember and October 2011 weperformed 13 endoscopic endonasal operation for intrasellar tumor. There was macro adenoma in 12 patients and meningeoma in one patient. In all patients an intraoperative in trashpenoidal ultrasound examination was performed. Postoperative MR findings were compared with perioperative ultrasound findings.

Results: We concluded radical resection in 11patientsafterultrasoundexamination and partial resection in 2 patients. On post operative MR we confirmed radical resection in 9 patients. In 2 patient we were unsuccesful in evaluation of the perioperative ultrasoud examination.

Conclusion: Intraoperative ultrasound is a relatively cheap and available method how to determine the resection radicality in endonasal endoscopic surgery. Long- term results are necessary for conclusion if the perioperative ultrasoundin evaluation of radicality of operation is comparable with magnetic resonance.

Keywords: endonasal ultrasound, transnasal endoscopic surgery, pituitary adenoma

Zveřejněno: 1. prosinec 2012


Reference

 1. Česák T, Náhlovský J, Látr I, et al. Nádorová onemocnění hypofýzy. In: Náhlovský J. Neurochirurgie. Praha: Galén 2006: 155-174.
 2. Knosp E, Steiner E, Kitz K, et al. Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space. A magnetic resonance imaging classification compared with surgical findings. Neurosurgery 1993; 33(4): 610-617. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Tabaee A, Anand VK, Barrón Y, et al. Endoscopicpituitarysurgery: a systematicreview and meta-analysis. J Neurosurg 2009; 111: 545-554. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Bohinski RJ, Warnick RE, Gaskill-Shipley MF, et al. Intraoperative magnetic resonance imaging to determine the extent of resection of pituitary macroadenomas during transsphenoidal microsurgery. Neurosurgery 2001; 49: 1133-1144.
 5. LewinJS, NourSG, MeyersML, et al. Intraoperative MRI with a rotating surgical table: A time use study and clinical results in 122 patients. AJR Am J Roentgenol 2007; 189: 1096-1103. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Asthagiri AR, Laws ER Jr, Jane JA Jr. Image guidance in pituitary surgery. Front Horm Res. 2006; 34: 46-63. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Solheim O, Selbekk T, Lovstakken L, et al. Intrasellar Ultrasound in Transsphenoidal Surgery: A Novel Technique. Neurosurgery 2010; 1(66): 173-186. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Knappe UJ, Engelbach M, Konz K, et al. Ultrasoud-assisted Microsurgery for Cushing's Disease. ExpClinEndocrinol Diabetes 2011; 119(4): 191-200.
 9. Watson JC, Shawker TH, Nieman LK, et al. Localization of pituitary adenomas by using intraoperative ultrasound in patients with Cushing's disease and no demonstrable pituitary tumor on magnetic resonance imaging. J Neurosurg 1998; 89: 927-932. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Cook SW, Smith Z, Kelly DF. Endonasaltranssphenoidal removal of tuberculumsellaemeningiomas: technical note. Neurosurgery 2004; 55(1): 239-244. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Hammoud MA, Ligon BL, etSouki R, et al. Use of intraoperative ultrasound for localizing tumors and determining the extent of resection: a comparative study with magnetic resonance imaging. J Neurosurg 1996; 84(5): 737-741. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Tronnier VM, Bonsanto MM, Staubert A, et al. Comparison of intraoperative MR imaging and 3D-navigated ultrasonography in the detection and resection control of lesions. Neurosurg Focus 2001; 10(2): E3. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.